Arakanlı Müslümanlara soykırım

Zil-hicce ayı ve bilhassa ilk yarısı Müslümanların en mübarek günleri arasında yer alır. Ve milyonları aşan Müslümanın Kâbe-i şerifte ve mübarek Arafat’ta yer aldığı günlerde dünya kamuoyunun gözleri önünde ve beşli çetenin de (ABD- Rusya- Çin- Fransa- İngiltere) göz yumması ve hatta dolaylı teşvikleri ile tarihin en büyük katliamlarından biri yaşandı. 3 günde 3 bin Müslüman kardeşimiz katledildi.

Gerçek suçlulardan önce (Türkiye ve parmakla sayılacak kadar az olan birkaç İslam ülkesi hariç) 57 İslam ülkesinin lider iktidar ve üst düzey bürokratları suçludur. Mahşerde katil Budist kafirler ile aynı safta yargılanabilirler. Çünkü küfre rıza küfür, zulme rıza zulümdür. Bunlar da zalimdir ve dolaylı olarak katliama rıza göstermişlerdir.

İslam ülkelerinin tabanlarının tamamına yakını Arakan, Filistin, Irak, Suriye, Afganistan ve çok sayıda İslam ülkesindeki yaşanan zulümlere, katliam ve soykırıma karşıdır. Ama ellerinden bir şey gelmiyor. Ülkeleri Hıristiyan Batı vesayetindeki iktidarların ve orduların baskısı ve tehdidi altındadır. Mısır başta olmak üzere bu ülkelerin tamamında silahlı ve güvenlik kuvvetlerinin vazifesi ABD başta olmak üzere emperyalist güçlerin ve onlara hizmet eden lider ve mutlu azınlığın menfaati korunmaktadır. Ve diğer görevleri ülkelerinde Ehl-i Sünnet itikadını bozmak, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, İslam ülkeleri arasında siyasi, ekonomik, kültürel, gelişmeyi ve kısaca İslam’ın gereği iyi, güzel her şeyi önlemektir.

Bu çok uzun girişten sonra Arakan’da devamlı akan kan, gözyaşı ve yapılan soykırımın temelindeki gerçek nedir? Putperest ve Budist bir rahibin liderliğindeki Budist terör örgütünü ABD kurmuştur. Ve bu terör örgütünün arkasında Burma yeni adı Myanmar iktidarı vardır. Dışişleri Bakanı ABD vatandaşıdır. Myanmar ordusu ve polisi katliama seyirci kalmanın ötesinde teröristlerle beraber hareket etmektedir.

Soykırımdan kaçan 60 bin kişi ise Myanmar ile Bangladeş arasında sıkışmıştır. Maalesef sözde bir İslam ülkesi olan Bangladeş Arakanlı Müslümanları kabul etmiyor. Türkiye ise çoğu Suriyeli, Irak ve çeşitli ülkelerden toplam 5 milyonun üzerinde insanı ülkesinde barındırıyor. Myanmar ile Bangladeş arasında Naf Nehri vardır. Katliamdan kaçan 60 bin kişi bu nehrin kıyısında yaşamaktadır. Çok sayıda Arakanlı Müslüman bu nehri geçmeye çalışırken boğulmuştur.

Myanmar devletinin daha doğrusu ABD’nin hedefi bu bölgedeki Müslümanların tamamen yok edilmesidir. Bölgede henüz işletilmeyen zengin doğalgaz rezervleri vardır. Arakanlı Müslümanların nüfusu 1 milyon 800 bin idi. Periyodik uygulanan soykırım ile 500 bin Arakanlı öldürüldü. Bugün 1 milyon 300 bin Arakanlı için nihai hedef, tamamının yok edilmesidir.

YORUM EKLE