Birbirimizin farkında olalım

BİRBİRİMİZİN FARKINDA OLALIM
Muhterem Müslümanlar!
Her birimiz bir imtihandayız. Dünya ve 
ahiret mutluluğunun peşinde, zorlukları 
aşabilmenin gayretindeyiz. Yaratılışımız
gereği sevinci ve hüznü, neşeyi ve kederi 
birlikte yaşamaktayız. Çeşitli hastalıklar, 
sıkıntılar ve engellerle sınanmanın yanında
down sendromu ve otizm gibi gelişim 
farklılıklarıyla da karşılaşmaktayız.
Yaşanan her zorluğun, çekilen her 
zahmetin, öğretici ve insanı geliştirici bir 
boyutu vardır. Zorluk ve sıkıntıları 
göğüslemek, her halimizde Allah Teâlâ’nın 
rızasını gözetmek, insanda kemal sıfatlarının 
açığa çıkmasına vesile olur.
Aziz Müminler!
Gelişim farklılıkları hakkında doğru 
bilgilenmemiz, tedavi ve rehabilitasyon 
imkanlarını araştırıp ehil ellerden destek 
almamız gerekir. Bu tür durumlarda erken 
tanı ve buna bağlı olarak doğru tedavilerin ve 
bilhassa uygun eğitimin vaktinde başlaması 
son derece önemlidir.
Kıymetli Müslümanlar!
Down sendromlu ve otizmli 
kardeşlerimizin ve ailelerinin, hayatın hiçbir 
alanında kendilerini yalnız hissetmemeleri
için hepimize sorumluluklar düşmektedir. 
Kardeşlerimize karşı duyarlı olmak, gereken 
desteği göstermek, hayatlarını kolaylaştırmak 
dini ve insani görevimizdir. 
Değerli Müminler!
Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
buyurur: “Mümin erkekler ve mümin 
kadınlar birbirlerinin velileridir.”1 O halde 
birbirimizin farkında olalım. Kardeşlerimizle 
insan onuruna yakışır bir ilişki ve samimi bir 
yakınlık kuralım. Sonra da ellerimizi 
Rabbimize açalım, tam bir teslimiyet içinde 
O’na boyun eğip sabır ve şifa dileyelim. 
Bizleri hem bu dünyada hem de ahirette 
mesut ve bahtiyar kılacak bir kulluk bilincine 
eriştirmesini O’ndan niyaz edelim. 
Hutbemi Peygamber Efendimiz 
(s.a.s)’in şu hadisiyle bitiriyorum: “Mümin, 
mümin kardeşi için birbirine sımsıkı
kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina 
gibidir.”
 

YORUM EKLE