BALIKESİR’DE NEDEN SERBEST BÖLGE KURULMUYOR” DİYE SORDU

 BALIKESİR’DE NEDEN SERBEST BÖLGE KURULMUYOR” DİYE SORDU
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova, Balıkesir’in kalkınması için önemli olan serbest bölge ve Kalkınma Ajansı’nın mali ve teknik destek yardımlarından yararlanılması konularını Meclis gündemine taşıdı. Akova, Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için verdiği soru önergesinde şu hususlara değindi: 15/06/1985 tarih ve 18785 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na göre, “Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” Serbest bölgelerin kurulma amacı, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmektir. Balıkesir süt üretiminde 1., beyaz et üretiminde 2., yumurta ve kırmızı et üretiminde 3. ve zeytin üretiminde 5. sıradadır. İlimizde 11,4 milyon zeytin ağacı vardır. Ülkemizin çeltik, silajlık mısır, çavdar, bamya, sarımsak, bakla, kavun, domates üretiminin önemli bir kısmı ilimizde gerçekleşmektedir. İlimiz silajlık mısır, bamya üretiminde Türkiye’de 2., çeltik bakla ve kavunda 3., çavdar ve domateste ise 4. sıradadır. 2011 yılında Balıkesir’in kümes hayvanı sayısının Türkiye içindeki payı %10’dur. 2011 yılında Balıkesir süt üretimi içinde en fazla üretimi inek sütünden elde etmiş olup, Büyükbaş süt üretiminde Türkiye genelinde ilk sırayı almıştır. İlimiz yer altı kaynakları bakımından Türkiye ortalamasının yaklaşık 3 katı kadar zengin durumdadır. Ülkemizin dünya ölçeğinde %72 rezerve sahip olduğu bor minerallerinin üçte biri Balıkesir’dedir. Mermer mineralleri bakımında da Balıkesir ülkemizdeki diğer iller arasında ikinci sıradadır. Türkiye’de bulunan toplam 41 adet milli parkın ikisi Balıkesir ili sınırları içerisindedir. Jeotermal kaynak bakımından Türkiye’de en önde gelen illerden olan Balıkesir’de toplamda 39 bin 600 hektar alanda 16 adet jeotermal saha bulunmaktadır. Balıkesir birbirinden çok farklı alanlarda rezervleri ve üretimiyle ülkemizde ilk sıralarda yer almaktadır.”dedi. Balıkesir’in tarım, hayvancılık, turizm ve madencilik sektörlerinde var olan lider potansiyelinin değerlendirilebilmesi amacıyla serbest bölge kurulması gerektiğini ifade eden Akova, Balıkesir’de serbest bölge kurulması için gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığını ve Balıkesir’e doğrudan yabancı yatırımları çekebilmek ve uluslararası ticareti geliştirebilmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek için serbest bölge kurulmasının en iyi politika seçeneği olup olmadığını sordu. MALİ VE TEKNİK DESTEK YARDIMLARINDAN YARARLANMAK İÇİN HAZIRLANAN PROJELER ÇOK KOLAY RET EDİLİYOR Akova şunları söyledi: “Bir girişimcinin çok başarılı olabilecek bir yatırım fikri olmasına rağmen, proje maliyeti, proje tanımı, genel koşullar, proje bütçesi, gerekli raporlamalar vb. alanlarda proje hazırlanmasında yaşanan yetersizlikler ve eksiklikler yüzünden yatırımın hayata geçirebilmesi için gerekli teknik ve mali destekten yararlanamamaktadır.” ifadelerini kullandı. Bu bağlamda Akova, Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için verdiği soru önergesinde şu hususlara değindi: “Ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan kalkınma ajanslarının sağladığı teknik ve maddi desteklerden yararlanmak isteyen kuruluşlar, proje hazırlama da yeterli olamadıklarından, genellikle başarılı olabilecek yatırım projeleri ret edilmekte ve destek verilmemektedir. Üstelik bu alanda mali ve teknik destek sağlamak için proje hazırlanmasına yardımcı olan firmalarda çoğu zaman yeterli olamamaktadır. Kalkınma Ajanslarının kurulduğu 2006 yılından bu yana özel işletmeler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, yerel yönetimler ve bunların birlikleri, kooperatifleri ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından mali ve teknik destek için kaç adet başvuru yapılmıştır? Mali ve teknik destek için yapılan başvurulardan kaç tanesi kabul edilmiştir? Kabul edilen projelerin kamu ve özel sektör dağılımı nasıldır? Ret edilen projelerin, ret edilme sebepleri nelerdir? Girişimcilere başarılı projeler hazırlanması için gerekli yönlendirme yapılmakta mıdır ve gerekli eğitim verilmekte midir? Proje hazırlanması alanında çalışan firmalar bu konuda yeterli olabilmekte midir? Mali ve teknik destek almak için proje hazırlanmasında üniversiteler ile işbirliği kurulması yönünde çalışmalarınız bulunmakta mıdır? Balıkesir ili için kabul edilen projelerin ilçelere göre dağılımı nedir? Balıkesir ili için ret edilen projelerin ilçelere göre dağılımı nedir?”
Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2013, 19:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER