DİKSİYON, ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA, BEDEN DİLİ, MOTİVASYON EĞİTİMLERİ

DİKSİYON, ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA, BEDEN DİLİ, MOTİVASYON EĞİTİMLERİ

Meslek ve kişisel yaşam alanlarımızda başarılı olmak isteyen herkes sosyal kabul gören davranış biçimlerini öğrenmek ve uygulamak zorundadır. Sözsüz iletişim denilen beden dili, sözcük kullanmadan anlaşılan dildir. İki insan arasında konuşmadan gerçekleştirilen iletişim biçimidir. Hangi sektörde olursa olsun, güzel konuştuğu kadar uyumlu davranış ve beden dilini kullananlar dikkat çeker. Herkesin bir arada olmak istediği, iş ortağı yapmak istediği, işlerini birlikte yürütmek istediği kişiler onlardır. Pazarlama sektöründe çalışanlar, sözle iş gören herkes ikna etme ve hedefine herkesten önce ulaşır.

Temel eğitim konularımız:

 • Bilinçsiz sözsüz iletişim: Mimik, jest gibi görsel olarak algılanan bilgilerin algılanarak fiziksel olarak bedenimiz tarafından bilinçsizce yansıtılması.
 • Kısmen bilinçli sözsüz iletişim: Uzun mesafede fark edemediğimiz mimikler iletişime etkili olarak dahil olur. Friedrich Nietzsche, bu durumu: “İnsan ağzıyla yalan söyler, fakat o esnadaki ağız hareketleriyle de doğruyu söyler” ifadesiyle dile getirir. Hayatta kim yalan söylemiyor ki; Bu eğitimi alan, yalanı yakalar.
 • Bilinçli sözsüz iletişim: Konuşan bir insanın jest ve mimikleri kollar, eller ve vücudun üst kısmı yardımıyla kendini belirginleştirmektedir. Bunlar iç dünyada yaşananların birçok kelimeye göre daha fazla kendini gösterir. Kim, konuşmadan karşısındakinin iç dünyasını bilmek istemez ki! Yüz okuma yeteneği sizi iletişim uzmanı yapabilir.
 • Jestler ve işaret jestleri: Özellikle kolların, ellerin ve kafanın iletişimsel hareketi anlamında jestler önemli ipuçları veri. İşaret jestleri, davranış taklitleri, ikon jestlerinin farklı anlatım biçimleri.
 • Uzaklık bölgeleri: Çağdaş psikolojide genelde şu kurallar geçerlidir:
  Samimi alan (yaklaşık 50 santim altı)
  Kişisel alan (yaklaşık 50 ila 150 santim arası)
  Toplumsal alan (150 ila 360 santim arası)
  Herkese açık alan, ya da kaçma uzaklığı (360 santim)
 • Rol Tutumu: İletişimin sözsüz kısımları ağırlıklı olarak duygularla ve ilgili kişinin motivasyonuyla yönlendirildiği için kontrol edilmesi hemen hemen hiç mümkün değildir. Bu yüzden karakterini ifade eden kişiler ilk başta ikna etmemektedirler. Rol tutumları usta bir oyunculuk yeteneğiyle çözülebilir.

BEDEN DİLİ

"Ne söylediğiniz kadar, nasıl göründüğünüz de önemlidir." İletişim çağında görünür olmak, "en iyi görünmek" anlamına da geliyor. Etkili bir iletişimin ilk adımını "Beden dilini" iyi kullanma oluşturuyor. Beden dilini iyi kullanmak, toplum içinde beğenilen bir insan olmayı sağlar. Eğitimim programımızın ana hatları:

 • Beden diliyle iletişimin temel özellikleri
 • Kültürel ve sosyal statünün beden diline yansıması
 • Özel bölgeler ve hakimiyet alanları.
 • İnsan ilişkilerinde özel ve sosyal mesafenin düzenlenmesi
 • Yüz ifadeleri, gözler, bakışlar ve başın kullanımı
 • Ellerin verdiği mesajlar ve tokalaşmalar
 • Bacakların kullanılışı ve oturma düzenleri
 • Beden diliyle özgüven nasıl oluşturulur?
 • Beden dilinde engel koyma
 • Makam odaları.
 • Toplantı masalarında oturma düzenleri
 • Manipülatif beden dili teknikleri
 • Aynalama yöntemleri
 • Yalan işaretleri, samimiyetsizlik
 • Beyin ve duyguların beden dilindeki yeri
 • İş yerinde beden dili, mesleki karizma, güç postürü, statü göstergesi…
 • İş sunumları ve iş toplantılarında beden diliyle fark yaratma
 • İşyerinde diğer insanları okumak.
 • Renklerin iş dünyasındaki önemi ve yeri
 • İş yaşamında statü sembolleri
 • İş yaşamında ve siyasette aksesuarların anlamı
 • İş yaşamında kılık kıyafetin etkisi

Eğitim programına katılanlar neler kazanacak?

 • Beden dili tekniklerini öğrenerek, iletişim becerilerini tamamlayabilirsiniz
 • İlk bakışta bedenden ibaret görülen insanın ruhuna nüfuz edebilirsiniz
 • İnsanları yüz ve beden hareketlerinden kitap gibi okuyabilirsiniz
 • Beden dilini öğrenerek iş hayatında yükselme fırsatı yakalayabilirsiniz
 • Özel hayatınızda beden dilinin katkısını hemen fark edebilirsiniz
 • Gözlerinle, ruhunuzu karşınızdakine yansıtabilirsiniz
 • Huzursuzluğunuzu beden diliyle yenebilirsiniz
 • Hayatı dans eder gibi yaşama coşkusunu yakalayabilirsiniz
 • Oturuşunuz ve ayakta durma stili edinerek gücünüzü gösterebilirsiniz

ETKİLİ İLETİŞİM

Kişilik gelişmesinde ve toplum içinde rahat, mutlu, huzurlu yaşamanın temeli etkili ve güzel konuşmaktır. Güzel ve etkili konuşmak bir bilgi ve uygulama işidir. Konuşmak anlam aktarmaktır. Türkçeyi fonetik (ses bilgisi), tonlama, vurgulama, söz tartımı gibi diksiyon kurallarına uygun konuşabilmek ancak iyi bir eğitimle olur. Düşünce kapasitesi, iyi konuşan insanda daha da gelişir. Yapmak istediğimiz temel olarak bunu kanıtlamak. Eğitimlerimizdeki temel bilgi ve uygulamalar konuşma ve düşünce kapasitesini artırmaya yöneliktir.

Temel eğitim konularımız:

 • İyi bir konuşmacı nasıl olunur?
 • Kişisel sohbetler ve topluluk karşısında söz söyleme sanatı
 • Konuşma hazırlığı nasıl yapılır?
 • Türkçe yazıldığı gibi okunan dil değildir
 • Diksiyon kuralları nasıl öğrenilir?
 • Ses gücünün geliştirilmesi
 • Sesin hızını, temposunu ve yüksekliğini nasıl ayarlarız?
 • Ses tınısı ve rezonansını düzenleme çalışmaları
 • Doğru nefes teknikleriyle sesi yönetmek ve diyafram nefesi
 • Beden ve boğaz kaslarını kullanmak
 • Ana dile hakimiyet ve söylem
 • Karşılıklı konuşma becerisini geliştirmek
 • Dinleyenleri ikna etmenin yolları
 • İyi bir konuşmada konu seçimi, sınırlama, zenginleştirme…
 • Konuşmaya duygu katmak, kıvamında bitirmek
 • Konuşma türleri: Duygulu konuşma, topluluk karşısında coşkulu meydan konuşmaları, ikna edici konuşmalar, rapor sunmak, takdim konuşmaları, ödül konuşmaları, radyo ve televizyon konuşmaları.

DİKSİYON

Türkçe, belirli kurallara göre konuşulan bir dildir. Dilin kurallarına göre konuşulması, öncelikle o dilin özelliklerini bilmekle başlar. Diksiyon, basit anlamıyla dilin doğru ve güzel konuşulması anlamına geliyor. Söz söyleme ve konuşma becerisi çaba gerektirir. Spiker ve sunucu olmak isteyenler, etkili sunum yapmak, topluluk karşısında başarılı konuşmayı arzulayanlar için diksiyon eğitimi şart. Kısacası etkili ve güzel konuşmayı isteyen herkesin diksiyon eğitimine ihtiyacı vardır. Diksiyon eğitiminde temel konular:

Temel eğitim konularımız:

 • Konuşma organları: Dil, çene ve dudakların iyi bir konuşma için kullanıma uygun hale getirilmesi alıştırmaları
 • Solunum çalışmaları: Diyafram ve kafa sesinin kullanımı için alıştırmalar
 • Sesin kullanılabilir niteliğe kavuşması çalışmaları: Şiddet, yükseklik ve tını ölçümlerine göre ses yapısına uygun konuşma biçimi oluşturma çalışması
 • Akıcı, işitilebilir, açık-seçik, akıcı, esnek ve kulağa hoş gelen bir sese ulaştırma alıştırmaları.
 • Zayıf ve titrek seslerin, kendine güvenli ve genel kabul edilebilir hale getirilmesi çalışmaları
 • Söyleniş ve boğumlama çalışmaları: Etkili ve güzel konuşma için gerekli artikülasyon çalışmaları
 • Anlaşılabilir bir konuşma için gerekli boğumlama çalışmalarında örnek metinler üzerinde alıştırma.
 • Söyleniş ve boğumlama kusurlarının giderilmesi, yerine düzgün ve anlaşılabilir konuşma biçiminin yerleştirilmesi için alıştırmaları. (Gevşeklik, atlama, değiştirme, gılama, tutukluk, ıslıklama, kekemelik/ikileme gibi kusurların tespit ve giderilmesi)
 • Vurgu ve tonlama. Konuşmanın anlaşılabilir olması, etkili ve güzel kabul edilmesi için vurgu ve tonlama üzerinde çalışma
 • Konuşmayı güzelleştiren diğer unsurlardan ulama, konuşma hızı/temposu, hece hızı / susku (duraklama) konusunda da uygulamalar
 • Topluluk karşısında söz söyleme yöntemleri, kişisel iletişim, yönetici dili, kurum içi iletişimin ilkeleri gibi alanlarda kullanılacak yöntemlerle ilgili pratikler kazandırma.
 • Eğitimin temel hedefleri arasında yer alan gelişmelerin değerlendirilmesi. Ölçme – değerlendirme yapılarak başlangıçtan eğitim sonuna kadar görülen gelişme ve zayıf noktaların tespit edilerek giderilmesi çalışmaları

DİKSİYON EĞİTİMİYLE NELER KAZANACAKSINIZ?

 • Kendinizi daha rahat ifade etme olanağına kavuşacaksınız
 • Derdinizi en uygun yöntemle ifade ederek çare bulabilirsiniz
 • Muhatabınızı daha kolay ikna edebilirsiniz
 • Diksiyon kurallarına göre konuşmak, kültür dilini kullanmak saygınlık uyandırır
 • Kötü konuşan kişilerin, bütün topluluklarda ayıplanıp sosyal hayatta kendine yer edinemediği gerçeğinden hareketle; Diksiyon eğitimi sayesinde toplum içinde daha seçkin yer edinme fırsatı yakalayabilirsiniz
 • Spiker veya sunucu olabilir, günümüzde sayıları artan televizyonlarda görev alabilirsiniz
 • İşinizde güzel konuşarak terfi alabilir, önemli görevler üstlenebilirsiniz
 • Yöresel ağızlardan kurtulup, kültür dili kabul edilen Türkçeyi kullanma imkanı bulabilirsiniz
 • Konuşmanın zihinsel bir etkinlik olduğu gerçeği göz önünde tutularak, diksiyon eğitimi sayesinde zihinsel etkinliğinizi artırabilirsiniz.

SESLENDİRME / DUBLAJ EĞİTİMİ

Görsel medyanın etkin olduğu günümüzde film, dizi, tanıtım, reklam, animasyon, belgesel seslendirmeleri de önem kazandı. Artikülasyon, ses, nefes, diksiyon temelindeki çalışmalar size yeni bir fırsat kapısı açabilir. Güçlü ve üstün nitelikli bir sesiniz olmayabilir. Sesinizin rengi, karakteri iyi bir eğitimle kullanılabilir nitelik kazanabilir. Seslendirme eğitimi içeriği:

Temel eğitim konularımız:

 • Seslendirme sanatçısı olma potansiyelinin değerlendirilmesi
 • İyi bir ses için iyi bir kulak eğitimi
 • Dünyada ve Türkiye’de seslendirme faaliyetlerini tanıma
 • TRT’nin seslendirme faaliyetleri hakkında bilgiler
 • Seslendirme kuralları
 • Kulaklık ve mikrofon kullanma becerileri
 • Yabancı dilden çevirilerde ağız hareketlerinin takibi
 • Monitörlerden görüntü takibi
 • Türlerine göre seslendirme yöntemleri
 • Dramatik çalışma/duygu aktarımı
 • Stüdyolarda uygulama

SESLENDİRME ÇALIŞMASI NELER KAZANDIRIR

 • Yeni bir kariyer elde edebiliriniz
 • Sesiniz kimliğiniz haline gelebilir
 • Ek bir iş olanağı kazanabilirsiniz
 • Çevrenizde hemen fark edilirsiniz
 • Aranan bir seslendirme sanatçısı olabilirsiniz
 • Büyük markaların sesi olma fırsatı yakalayabilirsiniz

Kurumsal yapıların, çalışanlarından beklediği üretim artışı büyük ölçüde bağlılık kuralıyla sağlanabiliyor. Ancak zamanla yıpranan ve yaşanan olumsuzluklarla gevşeyen bağlar, yine eğitimle yerine konulabilir. Çalışanın ait olma, bağlılık hissinin güçlendirilmesi de motivasyon eğitimiyle sağlanabilir.

Eğitim neler sağlıyor?

 • Çalışan bağlılığının artırılması
 • Motivasyonun kişisel gelişimi ateşlemesi
 • Şirketin geleceğini güven altına alma
 • İşyeri ortamının iklimini olumluya çevirme
 • Klasik düşünce ve davranış kalıplarını değiştirme
 • Farklı kişiliklerin ortak işyeri kültürüne sahip olması
 • İyileşmeyi devamlı kılar
 • Kişisel mutluluğu sağlar
 • Sürekli gelişime yol açar
 • Piyasadaki başarılı personelin tercih edeceği kuruma dönüştürür
 • Başarılı elemanların kurumda kalmasını sağlar
YORUM EKLE

esenyurt escort mecidiyekoy escort

bodrum escort

tunceli escort mersin escort kadıköy escort escort erzurum erzurum escort elazığ escort diyarbakir escort diyarbakır escort diyarbakır escort porno izle sikiş izle konulu porno porno izle porno izle ucak bileti uçak bileti evden eve nakliyat ısparta escort ısparta escort malatya led tabela ofis taşıma eskişehir escort eskişehir escort konya escort denizli escort bayan antakya escort