ُ FÂTİHA SÛRESİ: KUR’AN’IN MUKADDİMESİ

Muhterem Müslümanlar!
Bir gün Resûl-i Ekrem (s.a.s) sahâbe-i
kirâmdan Ebû Saîd b. Muallâ’ya, “Mescitten
çıkmadan önce sana Kur’an-ı Kerim’deki en
büyük sûreyi bildireceğim.” demişti. Namazın
ardından ona şöyle buyurdu: “Bu sûre, yedi
ayetten oluşan, namazlarda tekrar tekrar
okunan Fâtiha sûresidir.”1
Aziz Müminler!
Fâtiha sûresi, mukaddes kitabımız Kur’an-ı
Kerim’in mukaddimesidir. Peygamberimiz bir
hadisinde “Fâtiha’yı okumayanın namazı
yoktur.”2 buyurduğu için bizler namazlarımızın
her rekâtında bu sureyi okuruz. Kulun Rabbi ile
gönülden hasbihali olan Fâtiha sûresini her
okuduğumuzda Cenâb-ı Hakk’ın “Kuluma
dilediği verilecektir.”3 buyurduğunu bilerek
huzur buluruz. 
Kıymetli Müslümanlar!
Fâtiha sûresine, “Rahmân ve Rahîm olan 
Allah’ın adıyla.” diyerek Besmeleyle başlarız. 
Biliriz ki Allah’ın adı anılmadan başlanan her iş, 
eksiktir, yarımdır, bereketsizdir.
۪
َا ayetini okuduğumuzda, 
kâinatı yaratan ve yöneten Rabbimize sonsuz 
hamdimizi, şükrümüzü, övgümüzü ve saygımızı 
sunarız. 

ُُ ا Biliriz ki O, lütuf ve ihsan 
sahibidir. Rahmeti bol, merhameti çoktur.

 yegâne gününün Hesap 
hâkimi O’dur. Kullarını ahirette hesaba çekecek 
olan Allah, mutlak adalet sahibidir.

 yalnız Bizler 
Allah’a kulluk eder ve sadece O’ndan yardım 
dileriz. Zira O’ndan başka sığınacak, dayanacak, 
güvenecek hakiki bir merci yoktur.

İlâhî Ya Rabbi! “Bizi dosdoğru yola, 
kendilerine iman ve hidayet nimeti verdiğin 
kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış 
olanların ve sapıtanların yoluna değil.”4 Âmîn!
Değerli Müminler!
Fâtiha ile başlayan Yüce Kitabımızı 
okumak, anlamak ve yaşamak için büyük bir 
özveriyle çalışalım. Bu vesileyle, hepinizi Diyanet 
İşleri Başkanlığımız tarafından başlatılan “Haydi 
Türkiye, Evden Kur’an Öğrenmeye” 
seferberliğine davet ediyorum. Başkanlığımızın 
internet sayfasından başvurarak bulunduğunuz 
yerden çevrim içi derslerle Kur’an öğrenebilir, 
Kur’an’ın nurunu ailenize ve hayatınıza 
yansıtabilirsiniz. Ayrıca, okullarımızda Kur’an-ı 
Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini 
Bilgiler dersleri, seçmeli dersler arasında yer 
almaktadır. Yavrularımızı, bu dersleri seçmeleri 
için teşvik edelim.

YORUM EKLE