Aliağa Belediyesi taşınmazlarını kiraya veriyor

Aliağa Belediyesi; Yeni Şakran, Çaltilidere, Hacıömerli Ve Bozköy Mahallelerindeki Taşınmazlarını Üç Yıl Süreyle Kiraya Veriyor.

Aliağa Belediyesi taşınmazlarını kiraya veriyor

Aliağa Belediyesi; Yeni Şakran, Çaltılıdere, Hacıömerli ve Bozköy Mahallelerindeki taşınmazlarını üç yıl süreyle kiraya veriyor. Açık teklif usulünce yapılacak olan kiralama ihaleleri 26 Eylül Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan encümen toplantı salonunda yapılacak.

Aliağa Belediyesi; Yeni Şakran, Çaltılıdere, Hacıömerli ve Bozköy Mahallelerindeki taşınmazlarını üç yıl süreyle kiraya verecek. 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulünce yapılacak olan kiralama ihaleleri 26 Eylül Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

26 Eylül Perşembe günü ihalesi gerçekleştirilecek olan taşınmazlar şu şekilde sıralandı;

Yeni Şakran Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi, No: 164/1, 2157 parselde bulunan dükkan yıllık 17 bin 640 TL muhammen bedeli, bin 587,60 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saat 14.00.

Yeni Şakran Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi, No: 164/B, 2157 parselde bulunan dükkan yıllık 12 bin 840 TL muhammen bedeli, bin 156,60 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saat 14.20.

Yeni Şakran Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi, No: 164/C, 2157 parselde bulunan dükkan yıllık 4 bin 440 TL muhammen bedeli, 399,60 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saat 14.40.

Yeni Şakran Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi, No: 164/B, 2157 parselde bulunan dükkan yıllık 9 bin TL muhammen bedeli, 810 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saat 15.00.

Çaltılıdere Mahallesi 999 parselde bulunan tarımsal amaçlı arazi yıllık 5 bin 909,49 TL muhammen bedeli, 531,85 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saat 15.20.

Hacıömerli Mahallesi, Atatürk Caddesi No:1 adresinde bulunan kahvehane yıllık 14 bin 400 TL muhammen bedeli, bin 296 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saat 15.40.

Bozköy Mahallesi, Bayrak Sokak No:11/1, 843 parselde bulunan konut 4.380 TL muhammen bedeli, 394,20 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saat 16.00.

Çaltılıdere Mahallesi, 574 parselde bulunan tarımsal amaçlı arazi 34 bin 279 TL muhammen bedeli, 3 bin 85,11 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saat 16.20.

İhalelere katılma şartları şöyle;

– Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları.

– Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

– İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini vermesi.

– Şartnamenin 12. maddesinde yazılı esaslarına göre hazırlanacak teklifi vermesi (Nüfus cüzdanı örneği, tebligat beyanı, ihale konusu yeri herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla mevcut hali ile kabul edildiğine ilişkin yazılı taahhütname, istekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen ihale şartname örneği, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname)

– İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi gereklidir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanlarının satın alınması zorunludur.

– İstekli tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin türüne göre Ticaret Sicil Gazetesi veya tüzel kişiliği kanıtlayan belgelerin ve imza sirküsünün, gerçek kişi ise kimlik fotokopisinin, tüm istekliler için ihale dosyasının alındığına dair makbuz asıllarının ihale saatinden önce ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir.

– FETÖ ve diğer terör örgütü ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma veya kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamaz.

– Sözleşme giderleri ile sözleşmeden doğabilecek ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait tüm vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.

– İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler ihale şartnamesinde mevcuttur.

– İhale Şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebileceği gibi, 30 TL bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının 26 Eylül Perşembe günü saat 12.30’a kadar satın alınması zorunludur.

– Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER