18
Ara 2011
Kızım İmam-Hatib okuyor. Mâlesef abdestsiz Kur'ân okuyor. Ne yapmalıyım?

1- İmâm Gazâlî hazretlerinin bir kitâbında, zevciyat muamelesiyle ilgili zamanlar zikredilmiş. Bunlara uymak şart mıdır?  İbrâhîm Hakkı Erzûrumî hazretlerinin (Ma'rifet-nâme) kitâbında da öyle bilgiler var. Onlara dikkat edilirse...

MAKALEYİ OKU
15
Ara 2011
Alkolsüz mendil veya deodorant kullanılabilir mi?

1- Alkolsüz mendil veya deodorant kullanılabilir mi? Alkolsüz olunca hiçbir problem yoktur. Hatta içerisinde alkol bulunan mendil veya deodarant da kullanılabilir. Ama zarûret, ihtiyaç yoksa kullanmamalıdır. Çünki birinci kavle göre necsdir....

MAKALEYİ OKU
12
Ara 2011
Bir kimse hakkını helâl etmiyorsa ne yapacağız?

1- Bir kimse hakkını helâl etmiyorsa ne yapacağız? Biz sebeplere yapışacağız. (Ne yapalım, helâl etmiyorsa etmesin) demeyeceğiz. Çeşitli vesîlelerle hediye göndeririz. Gün gelir o da yumuşar. Diyelim ki, hakkını helâl etmeden öldü,...

MAKALEYİ OKU
07
Ara 2011
İnsandan başka, bu kâinatta bir varlık, [uzaylı] var mıdır?

1- Beyim öldürüldü. Kan parası adı altında para veriyorlar. Bunu alabilir miyiz? Alınabilir. Zaten dînimizde de, öldürenin durumuna göre onun hükmü de, cezâsı da değişiyor. Hatta kısâsa kısâs hükmü bile var. Eğer kısâs yapılmazsa,...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2011
Rahatsızlık sebebi ile fitil kullanılınca, gusül gerekir mi?

1- Cinler beyimin iş yapmasına mâni olabilir mi? Her şeyi onlara mâl etmemelidir. Cin musallat olmuşsa, okuyunca def olur gider. Büyü yapıldı ise, büyü için okunanlarla çözülür. Psikolojik bir rahatsızlık vardır, doktora götürmelidir....

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2011
Arafâtın yeşermesine kıyâmet alâmeti diyorlar, böyle bir şey var mıdır?

1- Akşam namazını imam sessiz okursa, uyulur mu? Uyulmaz, vâcibi terk ediyor.       2- Arafâtın yeşermesine kıyâmet alâmeti diyorlar, böyle bir şey var mıdır? Hadîs-i şerîfde geçiyor. Bu yeşermesi kendiliğinden mi, başka bir şekilde...

MAKALEYİ OKU
24
Kas 2011
Sakal Bırakmak-Tuğçe isimi

1- Az da olsa sakal bırakmanın lâzım geldiği anlatılıyor. Bu doğru mudur?  Yanlıştır. Ya sünnete uygun bırakılır, veyâ bırakılmaz. Hanefî fıkh kitâblarının temellerinden olan İbni Âbidînde, sakal mevzûu anlatılırken buyuruluyor...

MAKALEYİ OKU
24
Kas 2011
Hayat Düsturlarımız

-HAYATINDAN KESİTLER- Hüseyin Hilmi Işık efendi'nin rahmetullahi teala aleyh, sohbetlerinden bazı bölümler:     Allahü teâlâ iki çok mühim ilacı bu ümmete gönderdi. Birisi ateşi söndürüyor, birisi günâhları örtüyor. Biri kelime-i...

MAKALEYİ OKU
17
Kas 2011
Erkeklerin gümüş künye veyâ yüzük takması uygun mudur?

1- Çocuğun ismi ne zamân konur, doğunca okunacak duâ var mı, ismini babası koyabilir mi?  İsmini babası koyabilir. İlk bir hafta içerisinde, saçları kesilir, onun ağırlığınca gümüş sadaka verilir. İlk bir hafta içerisinde de ismini...

MAKALEYİ OKU
16
Kas 2011
Rahatsızlık sebebiyle, ağza su almadan abdest alınsa mahzuru olur mu?

1- (Namâz, insanı insanı kötülüklerden alıkor) buyuruluyor. Buna inanıyoruz, ama namâzda bile hâtırımıza kötü şeyler geliyor. Bunun sebebi nedir? Gelecek tabiî ki. Nefsimiz îmân etmedi ki. Nefsimiz kâfir. Biz Allahü teâlâ ile pazarlık...

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2011
Abdesti nasıl almamız lâzım?

1- Abdesti nasıl almamız lâzım?  Orta hâl. Ne çok hızlı, ne çok yavaş. Vesveseye kapılacak şekilde de değil. Başkalarına eziyet ve sıkıntı verecek şekilde de olmamalıdır. Abdest alır iken sıçrayan sular, imâm-ı Muhammed Şeybânî...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2011
Belâlardan korunmamız için nasıl duâ etmemiz lâzımdır?

1- Bankalar bazen verdiği promosyonu bekleterek fazla veriyorlar. Bunu almak câiz midir? Kullanıyor ve nemalandırıyor. O fazlalık da alınabilir.       2- Belâlardan korunmamız için nasıl duâ etmemiz lâzımdır?Hergün kırk defa, (Lâ ilâhe...

MAKALEYİ OKU
10
Kas 2011
Karga yemek câiz midir?

1- Çocuklar ayaklarını uzatarak (İslâm Ahlâkı) kitâbını okuyabilirler mi? Hayır. Buna izin vermemelidir. Sıkılacak, üzülecek, ama Alahü teâlânın dînini öğrenecek.       2- Gazete kâğıdı ile camı silebilir miyim? Problem yok....

MAKALEYİ OKU
04
Kas 2011
Arefe günü oruç tutmakla alâkalı neler söylersiniz?

1- Arefe günü oruç tutmakla alâkalı neler söylersiniz? Çok fazîletlidir. O kadar çok medh-ü senâ edilmiştir ki... Yarın takvîmlerde bildirilen Arefe günüdür. Mübârek bir zamân dilimidir. Bin ihlâs okumak, oruç tutmak, tesbîh, tahmîd,...

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2011
Yedi çeşit âlim varmış. Bunlar kitâp yazmışlar mı? Bu konuyu açıklar mısınız?

1- Bu zamânda, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin ve İbrâhîm Hakkı Erzurumî hazretlerinin kitâpları okunabilir mi? İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin veyâ İbrâhîm Hakkı Erzurumî hazretlerinin kitâplarını okuyan bir kimse, işin içinden çıkamayabilir....

MAKALEYİ OKU
28
Eki 2011
Kurbanlık hayvan alırken nelere dikkat etmeliyiz?

1- Adak adamıştım. Kurban demedim ama, kurbanda kesebilir miyim? Tabiî, adağımızı kurbanda kesebiliriz. Kurban demiş isek, zaten kurban bayramında kesmemiz gerekiyor idi. Bir şey adadıysak, onu kurban bayramında da kesebiliriz. Onun bir mahzûru...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2011
Sakal meselesinde bilgi verir misiniz?

1- Babam küfrediyor. Ne yapmalıyız, nikâhlarına bir zararı olur mu? Belli bir yaşa geldikten sonra zaten evlâdın babaya tesîri mümkün değildir. Din terbiyesi görmedi ise ne yapacak ki? Bilgi yoksa, olacağı budur. Sabretmekten başka bir şey...

MAKALEYİ OKU
21
Eki 2011
Hayvanların ve bitkilerin de susuzluğunu giderince sevâb alır mıyız?

1- Erkekler ihrâmlıyken, çıplak ayakla mı namaz kılarlar?  Erkeklerin ihrâmlıyken, başına takke giymesi, çorap giymesi veya kolluk takması cezâyı gerektirir. Onlar, o hâliyle namazını kılacaklar. Öyle emredilmiştir.       2- Ettehıyyâtü...

MAKALEYİ OKU
19
Eki 2011
Lâ havle... nedir?

1- Doktor söylemediği hâlde, içinde alkol olan şurubu ilaç olarak kullanabilir miyiz? Her doktorun söylediği de hüccet değildir. İnsan kendi tecrübesi ile veyâ hâzık olan, o konuda mütehassıs olan birisinin sözü ile de ilâç olarak kullanılabilir....

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2011
Müzik âleti bulunan odada nâmaz kılınır mı?

1- Babaannem ölürken alâmetler uygundu. Günâhı varsa Cehenneme girer mi? Ehl-i sünnet itikâdında olan bir kimse, [eğer küfür pisliği yoksa] Cehenneme girmez. Ehl-i sünnet itikâdında olduğu hâlde Cehenneme girerse mutlaka bir küfür pisliği...

MAKALEYİ OKU
13
Eki 2011
Birbirine yabancı olan erkek ve kadının selâmlaşması uygun olur mu?

1- Birbirine yabancı olan erkek ve kadının selâmlaşması uygun olur mu? Allahü teâlâ men etmiş. O selâmlaşma neticesinde, birbirlerine harâm oldukları için bir meyl hâsıl olur. İkisi de evli ise zinâya kadar götürür. Hâlbuki Allahü...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2011
Cehennemde ve Cennetde zevk var mıdır?

1- Akıllıyım, ama daha bülûğa ermedim. Babam, amcam bize hediye veriyorlar. Bunları başkasına verebilir miyiz?  Akıllı çocuk alış veriş yapabilir. Akıllı olunca, kendine temlik edilen şeyleri başkasına da verebilir.        2- Aldığım...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2011
Gusülde ağzı dolusu su alınca mide bulantısı yaşıyorum.

1- Bir kimse hanımına küfürlü olarak, (Def ol, git!) falan dese, nikâhlarına bir zararı olur mu? Orada boşamak kasdı olmadığı müddetçe, küfürlü bile söylemiş olsa, [evet, kaba bir sözdür, uygun bir söz değildir] talâk olmaz.      ...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2011
Meleklere selâm verilir mi?

1- Allah yazdıysa bozsun demek, Allahü teâlânın takdirine itiraz mıdır?  Bu, o mânada söylenmiyor. Halk arasında çok yaygındır. Küfür değildir, Allahü teâlânın takdirine itiraz da değildir. Yani Allahü teâlâ kötü şeylerden hepimizi...

MAKALEYİ OKU