04
Eki 2011
Bir kimse haklı olduğu halde sussa, mükâfâtı ne olur?

1- Annem hasta olunca beni yanına çağırıyor. Kendisi seferîlik mesâfesinde. Bu durumda yanına gitmem uygun olur mu?  Anne baba hasta ise elbette gitmek gerekiyor. Kadının yalnız başına sefere çıkmasına dînimiz izin vermiyor. Bu, kadının...

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2011
Namâzı hızlı kıldıran imâmlar var. Bunlara uyulur mu?

1- Diş dolgusu olunca taklîd etmektense, mezhebi değiştirmek olmaz mı? Nasıl değiştireceksiniz ki? O mezhebin bütün inceliklerini öğrenemezsiniz ki. Sadece gusül, abdest ve namâzda, taklîd ettiğiniz mezhebin farzlarına uyacak, müfsîdlerinden...

MAKALEYİ OKU
29
Eyl 2011
Vakarlı olmak nasıl bir şeydir, vakarlı insan nasıl olur?

1- Bir kimsenin kelime-i küfür söylediğini duysak, ona, (Îmânın gitti, tövbe et!) diye hâtırlatmazsak, günâha girer miyiz? Karşıdaki kimsenin hâlet-i rûhiyesine bağlıdır. Bu, ne küfrü olacak diyecek ise söylememelidir. Ama gerçekten...

MAKALEYİ OKU
25
Eyl 2011
Namâzlardan sonraki çekilen tesbihlerin vakti ne zamana kadardır?

1- Bid'at sahibi olan bir kimsenin arkasında namâz kılarsak, bu namâzı iâde etmek gerekir mi? Bid'at sahibi olduğu kesin biliyorsak, itikâdı bozuksa ve ameli de bozuk olur. Gerçekten, yakînen biliyorsak o namâzı iâde ederiz. Çünkü...

MAKALEYİ OKU
22
Eyl 2011
Kredi kartıyla taksitli alış veriş yapmak uygun mudur?

1- Bir anne veya baba, misafir olarak gelen çocuklarına, yiyeceklerden istediğiniz kadar alabilirsiniz diye izin verse, izinden sonra onlar alırken kontrol etmeleri lâzım mı? Öyle bir durum söz konusu değildir. Ama o evlâd da, anne babanın evine...

MAKALEYİ OKU
21
Eyl 2011
Saç ektirmek uygun mudur?

1- İmâm akşam namâzının farzını kıldırırken, üçüncü rekatde sessiz okuyor. O anda biz ne yapacağız? Hanefî mezhebindekiler hiçbir şey yapmayacak. Îmâmın okuduğu, bizim de okuduğumuzdur. Bizim okumamız mekrûhdur. Ama şâfiî mezhebindekilerin...

MAKALEYİ OKU
19
Eyl 2011
Cuma namâzına nasıl niyet edeceğiz?

1- Cuma namâzına nasıl niyet edeceğiz? Hanefî mezhebine göre, Cuma namâzına giden bir kimse, câmi'ye girer girmez, (Niyet ettim Allahü teâlânın rızâsı için Cuma namâzının ilk sünnetini kılmaya), [kaza borcu varsa, ilk kazaya kalan...

MAKALEYİ OKU
18
Eyl 2011
Babam ile cemaat hâlinde namaz kılarken, arkasında mı durmam gerekiyor?

1- (Her gece Secde sûresini okuyan, kabir azâbı çekmez) diye nakletmiştiniz. Ben okuyup dirilere de hediye ediyorum, onlar da kabir azâbı çekmez mi?  Okuyana, buyruluyor. Okuyan kabir azâbı çekmez.        2- Babam ile cemaat hâlinde namaz...

MAKALEYİ OKU
15
Eyl 2011
Yağmur suyuna okuyup, içmek nasıl olur?

1- Dargın durmakla alâkalı bilgi alabilir miyiz? Müslümânın müslümâna, üç güne kadar dargın durmasına izin verilmiştir. Üç günden sonra dargın durma devam ederse günâh başlar. Allahü teâlâ yarattığını iyi biliyor. Bir müslümânın...

MAKALEYİ OKU
12
Eyl 2011
Cevşen mûteber değil midir?

1- Bir hanım hayzlıyken, (Mektûbât) kitâbını okuyabilir mi?  (Mektûbât) kitâbını, (Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye) kitâbını, daha doğrusu Kur'ân-ı kerîmin dışındaki kitâbların hepsini okuyabilir.        2- Bir kadın...

MAKALEYİ OKU
11
Eyl 2011
Rüyâlarımızdan mesûl müyüz?

1- Bir kurumda paramız var, ama bunu her zaman çekemiyoruz. Bu paranın zekât durumu nasıl olur? Kendi hesâbınızda olup, çekmeniz mümkün olan para mülkünüzdür. Çekebilirsiniz dedikleri tarihten itibâren mülkünüz olur. Zekât nisâbınıza...

MAKALEYİ OKU
09
Eyl 2011
Karşı cinse şiir yazmak harâm mıdır?

1- (Kendini erkeğe benzeten kadınlar Cennete girmeyecekler) hadîs-i şerîfini açıklar mısınız?  Zinâ eden, içki içen, temizliğe dikkat etmeyen.., bunlar bu hâlden tövbe etmedikçe veyâhud da bu yaptıklarının [eğer îmân varsa] cezâsını...

MAKALEYİ OKU
05
Eyl 2011
İcralı malları almak uygun mudur?

1- İcralı malları almak uygun mudur? Mal sâhibi orada ise, onun rızâsı ile satın alınabilir. Eğer böyle değil ise, [Ağlayanın malı, gülene hayır getirmez] yanaşmamalıdır.       2- Ka'dede tehiyyât okumadık, yerine Fâtiha...

MAKALEYİ OKU
01
Eyl 2011
Dövme yaptırmak günâh mıdır? Gusle mâni midir?

1- Dövme yaptırmak günâh mıdır? Gusle mâni midir?  Harâmdır, büyük günâhdır. Derinin üstüne işlenmediği için de gusle mâni değildir.        2- Evde namâz kılarken, bazan pencereye karşı kılıyorum. Kendimi görüyorum. Uygun...

MAKALEYİ OKU
29
Ağu 2011
Namâzı kıldın kıldın, kılamazsan kazası yoktur, diyorlar. Bu konuda neler söylersiniz?

1- Cenâze evinde bir hafta boyunca yemek pişmez, diyorlar. Böyle bir şey var mıdır?  Öyle değildir. Onlar üzüntülü oldukları için yemek bile canları istemez. Bu sebebden dolayı konu komşu o eve yiyecek getirir. Kimse gelmezse, kendileri...

MAKALEYİ OKU
27
Ağu 2011
Kadir gecesi hakkında bilgi alabilir miyiz?

Kadir gecesi hakkında bilgi alabilir miyiz?  Ehl-i sünnet âlimleri buyuruyorlar ki, (Allahü teâlâ rızâsını tâatde, yani ibâdetlerde; gadabını günâhlarda, harâmlarda, mekrûhlarda; orta namâzı [salât-ı vustâ diye geçiyor] beş vakit...

MAKALEYİ OKU
25
Ağu 2011
Sadaka-i fıtr, birinci bayram günü verilebiliyor mu?

1- Beyim sadaka-i fıtr için elli lira verdi. Beş kişiyiz. Un alsam, kalanını da bayramda sadaka gibi versem olur mu?  Zaten unla devrini yaptıktan sonra mesele bitiyor. Hatta devrini yapıp öyle verebilir veyâhud da unda verebilirsiniz. Diyelim...

MAKALEYİ OKU
24
Ağu 2011
Duâları latin harfleri ile yazıyorlar. Bunu böyle okumak uygun olur mu?

1- Duâları latin harfleri ile yazıyorlar. Bunu böyle okumak uygun olur mu? Ezberledikten sonra, bilen birisine mutlaka dinletmek lâzımdır. Muhakkak yanlış olur. Bilen birisine dinletip, yanlış değilse ondan sonra okumalıdır. Yoksa okumamalıdır....

MAKALEYİ OKU
21
Ağu 2011
Vücûddan tüy almak, traş olmak, kusmak oruca bir zarar verir mi?

1- Akıllı olmayana zekât verilir mi?  Verilmez. Ama, annesi veyâhud da babası fakîrse onlara verilir. Bizzat çocuğun kendisine vermemelidir.        2- Hayvan zekâtında yavrular da zekâta dâhil ediliyor mu?  Hepsi dâhil ediliyor, ayırım...

MAKALEYİ OKU
20
Ağu 2011
Babam seksendört yaşında. Oruç tutamıyor, hatta yatalak. Fidyesini nasıl veririz?

1- Babam seksendört yaşında. Oruç tutamıyor, hatta yatalak. Fidyesini nasıl veririz?  Yaşlı oruç tutamayacak durumdaysa, durumu müsâidse fidye verir. Durumu müsâid değil ise istigfâr, duâ eder buyruluyor. Fidye herkesin durumuna göre değişir....

MAKALEYİ OKU
19
Ağu 2011
Sahûrda bira içmiştim. Ertesi gün de oruç tuttum. Orucum oldu mu?

1- Birden fazla bozmuş olduğum oruçlarım var. Bunlara bir seferde altmışbir gün oruç tutsam yeterli mi?  Altmış gün. Meşrû bir sebepten dolayı bozulursa kaza gerektirir. Ama bunların hiçbirisi yok. Ne yolculuk, ne hastalık. Böyle bir durum...

MAKALEYİ OKU
18
Ağu 2011
Terâvîhden önce salâ yeni mi çıktı?

1- Annemin dükkânı var, otuz gram da altını var. Senelik binbeşyüz lira gelir geliyor. Kurban kesecek mi?  Başka bir şeyi de yoksa kurban nisâbına mâlik değil, dolayısıyla kurban kesmesi vâcib değildir.        2- Annemin fidyesini abim...

MAKALEYİ OKU
17
Ağu 2011
Oruca niyet etmeden önce ağzı üç defa çalkalamak, yıkamak şart mıdır?

1- Geçmiş yıllarda herhangi bir hayvana karşı bir eziyyet yapılmış ise, bunun maddî-manevî bir ödeme şekli var mı?  Hayvan hakkından kurtulmak için tövbe istigfâr etmelidir. Ondan sonra yine hayvanlarla muâmele durumu söz konusu ise, hayvanlara...

MAKALEYİ OKU
16
Ağu 2011
Bir kadının kırk kilometreden fazla yere, tek başına yolculuk etmesi uygun mudur?

1- Bir hanım, yanında hanımı olduğu hâlde kocasının erkek kardeşi ile seyâhat edebilir mi? Ancak zarûri durumlarda, sâlih erkeklerle ifâdesi geçiyor. Onun dışında câiz olmaz. Çünkü kadına kocasının erkek kardeşleri, erkeğe de hanımının...

MAKALEYİ OKU