BOŞNAKLARIN MUTLAKA OKUMASI GEREKEN BİR KİTAP

BOŞNAKLARIN MUTLAKA OKUMASI GEREKEN BİR KİTAP


 
Akademisyen Dr. Bisera Suljiç Boskailo tarafından yazılan, Saffet Atalay'ın Türkçe'ye çevirdiği,
Nusret Sancaklı'nın editörlüğünü yaptığı, Lutka yayın evinden çıkan 'GOTLAR BOSNA'DA'
kitabında Boşnaklar kimlerdir? soruların bütün cevaplarını bulacaklardır. Kitap kitapçıların
raflarında yerini alırken, Lutka Yayınlarıda internet üzerinden satışa başladı.
 
Nusret Sancaklı editörlüğünü yaptığı kitapla ilgili şunları söyledi;
'Slavlar gelmeden önce sanki bu toprakların (Bugünkü Bosna Hersek ve Sancak toprakları)
Slavların (Sırpları, Hırvatların) Bosna’ya gelip de yerleşmelerini bekliyormuş gibi boş, ıssız
olduğu ve burada yaşamış olan o dönemin süper gücü Roma İmparatorluğu’nun bile yok
edemediği bir zamanların güçlü İlir halkının, Slavların gelişi ile nasıl oldu ise birden “adeta
sisler içinde” kaybolmuş olduklarını, Sırplar, Karadağlılar ve Hırvatlar bize kabul ettirmeye
çalıştılar. Biz Boşnaklar, bize yapılan baskılar sonucu böyle öğretiler için istemesek te
inanmak zorunda bırakılmış iken, sadece içimizden bazı özel kişiler, şu soruları sormaktan
kendilerini alamadılar: “Slavların bölgeye gelmeye başladıkları, günümüzden 1400 ile 1500 yıl
öncesinde de burada binlerce yıl varlığını sürdürmüş olan bir halk (İlirler, Keltler, Traklar,
Romalılar, Hun Türkleri, Gotların kalıntı ve karışımları olan Bosna halkı) nasıl oluyor da
tamamen ortadan kalkmış olabilir? Bunun yanı sıra nasıl oluyor da Bosna’nın etrafında yer
alan soğuk, sisli, bataklıklarla dolu iç karartıcı ücra ülkelerdeki elverişsiz şartlar altında
varlıklarını sürdüren Orta Avrupa’daki diğer halklar, çağlar boyu medeniyetler kurup,
günümüze kadar yaşamlarını sürdürmüşler ama, Bosna gibi yeraltı ve yerüstü doğası ile
zengin ülkede kimse yaşamamış? Yani Avrupa’nın orta yerinde yer alan, iklimi çok uygun,
toprakları verimli, çağıldayan akarsuları, etrafı zengin orman örtüsü ile örtülü, madenleri bol
olan bu güzel ülkenin yerleşik medeni halkı nasıl oluyor da barbar Slavların gelişiyle birden
ortadan kalkmış oluyor? Buna karşı iklimi soğuk, verimsiz topraklarda yaşamış Bosna’nın
bitişiğindeki komşu ülke insanları ise günümüze kadar aynı kıtanın topraklarında kimliklerini
koruyarak yerleşik yaşamış olsunlar?
 
“Gerçekte Bosna’da neler oldu? Burada asıl olan mesele nedir?” gibi soruların
yanıtlanması gerekiyor.
 
M.Ö. 723 yılında kurulan ve M.Ö. 27 yılında imparatorluğa dönüşmüş, sahip olduğu gücüyle
neredeyse o zamanki dünyaya hükmetmeyi başarmış olan Roma İmparatorluğu, o zamanın
Bosna’sını, diğer adıyla İlirya topraklarını tamamıyla ele geçiremeyip sadece belli bir
bölümünü taşra vilayeti olarak elinde tutarken, yüzlerce yıl sonra M.S. 7. yüzyılda bir anda
ortaya çıkan Slav kabilelerinin buraları istila ederek, yerli halk sanki çok güçsüz imiş gibi
hemen ve tamamen ortadan kaldırmış olması mümkün olabilir mi?
 
Bu kitap bunun mümkün olmadığını ve Avar Yürk Kanlığı'nın baraberinde insan gücü olarak
getirdiği Slavlar'dan önce Bosna'da çok gelişmiş bir sosyal yapının, kalabalık İlir kökenli bir
nüfusun yaşadığını ve bu nüfusun Bosna'dan gelip geçen halklarla karışıp kendini daha sonra
Boşnyani halkı olarak birleştirdiğini belgeleri ile ortaya koyuyor. Boşnyaninlerin de 15.
yüzyıldan sonra Müslüman ve Osmanlı İmparatorluğu halkı halkı olduktan sonra da Boşnaklar
olarak adlandırıldıklarını anlatıyor.
 
Boşnakların kökenlerinde o topraklarda binlerce yıldır yaşayan yerli halk ile o topraklardan
gelmiş ama, bir bölümü kalmış halkların oluşturduğu tartışmasız bir gerçektir.
 
Genetik veriler Slav kökenli Boşnakların sadece %15 civarında olduğu diğer %85'lik
çoğunluğu Yerel Bosnalılar, İlirler, Gotlar, Keltler ve Türkler ile az sayıda Trakların
oluşturduğunu bilimsel olarak gösteriyor.' dedi

Emre Terzioğlu

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER