63. Kurtdereli Yağlı Güreşleri sona erdi: Başpehlivan Ali Gürbüz oldu