Sazlık ve sulak alanın yüz hektarı envanterden nasıl silindi?

Kuzey Ege'nin önemli sulak alanlarından olan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı Büyük Tehlike Altında!

Sazlık ve sulak alanın yüz hektarı envanterden nasıl silindi?

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Akçay'da bulunan sulak alanın 

tehlike altında olduğunu ileri sürdü.

Derbek açıklmasında,Türkiye’nin toplamında kaydedilmiş olan 489 kuş türünün yüzde 30’una, nesli kritik derecede
tehlike altında olan yılan balıklarına (Anguilla anguilla) ve yüzlerce bitki türüne ev sahipliği
yapan ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ulusal
Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi’nde (SAYBİS) yakın bir zamana kadar 144,75 hektar
olarak yer alan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın 41,67 hektara düşürüldüğünü öğrenmiş
bulunmaktayız. Kuzey Ege Havzası’nın önemli sulak alanlarından biri olan Akçay Sazlığı ve Sulak
Alanı’nın 100 hektarı ne hikmetse kayıtlardan yok edildi. Ancak Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın
144,75 hektar olan ilk SAYBİS sistemi kaydı arşivimizde yer almaktadır ve 1 Mart 2021 tarihinde
Edremit’te Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın daveti ile yapılan yerel STK’ların katıldığı
toplantıda Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a elden verilmiş ve ayrıca posta ile de gönderilmiştir.
100 Hektar Nereye Uçtu…
Sulak alanın 100 hektar küçültülmesi, uzun bir süredir kaçak yapılaşma ve imar tehdidi altında
olan alanın kurutulup doldurularak yapılaşmaya açılacağının bir göstergedir. Bu durum endişe
vericidir. Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın daraltılması, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve bazı
diğer odakların Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın bütünü üzerinde imar ve yapılaşma niyetlerini
iyice açığa çıkarmıştır.
Akçay Altınkum Mahallesinde bulunan 377 dönümlük Sulak Alan geçtiğimiz yıl Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi tarafından “rezerv konut alanı” olarak Hazineden bedelsiz olarak
devralınmış, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bu alanla ilgili yaptığı açıklamada alanı bomboş bir
arazi olarak nitelemiş, alanda pazar alanı, cami, terminal, turizm amaçlı bölümler planlandığını ve
bir kısmının da konut alanı olacağını belirtmiş ve Şubat ayında da söz konusu alanın satışı için
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi İl Genel Meclisi’nden satış yetkisi istemiştir. Sivil toplum
örgütleri olarak bu alanın rezerv konut alanı olarak kullanılması ve satışına karşı çıktık ve alanın
“Sulak Alan Parkı” olarak düzenlenmesini istedik.
Yalnız 377 Dönüm Değil 1.000 Dönüm Daha İmara Açılmak İsteniyor!
Şimdi artık imara açma niyetlerinin yalnız 377 dönüm için değil, tüm sulak alanı kapsadığı ortaya
çıkmıştır. Sulak alanın bir kısmı bir süredir Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat
alanı olarak kullanılmakta ve doldurulmakta iken bu duruma karşı 37 STK bir araya gelerek itiraz
etmiş,sulak alana hafriyat dökülmesi ve doldurulmasının hem hukuka hem de Türkiye’nin taraf olduğu
Ramsar Sözleşmesi’ne aykırı olduğu belirtilerek moloz dökümünün acilen durdurularak alanın
rehabilite edilmesi istenilmiştir. Bu konudaki başvurumuza Balıkesir Belediye Başkanlığı
tarafından verilen yanıtta doldurma işleminin Balıkesir-Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs
Bitkileri ve Çiçekçilik) OSB Alanı ile ilgili olduğu ve alanın doldurulma ve rehabilitasyonundan
sonra söz konusu kuruma devredileceği belirtilmiştir. Doldurulan OSB alanı ve devamındaki
büyük sulak alan ne yazık ki yeni envanter kaydında sulak alan haritasından çıkartılarak her türlü
yapılaşmaya açık hale getirilmiştir.
Akçay Sulak Alanının Yok Edilmesi Kabul Edilemez!
Alanda halihazırda yapılmakta olan bilimsel araştırmalara ve gözlemlere göre Akçay Sazlığı ve
Sulak Alanı’nın tümü hala bir “sulak alan”dır ve bu özelliğini kaybetmemiştir. Alanın 100
hektarlık kısmının kayıtlardan silinmesi asla kabul edilemez. Envanterde yer alan söz konusu
alanın tescil edilerek koruma statüsünün arttırılması gerekmekte iken küçültülmesi bilimsel
yaklaşıma ve sulak alan mevzuatına aykırıdır.
Kamuoyu önünde ilgili kurumlara soruyoruz: Söz konusu değişiklik kim tarafından, hangi amaçla
yaptırılmış ve bu değişikliğe imza atan yetkililer hangi bilimsel araştırmaya dayanarak bu
kararı almıştır?
Bu değişikliği yapan kamu görevlileri ve bunu talep edenler açıkça suç işlemektedir. Tarım ve
Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü bu konuda kamuoyuna
acilen bir açıklama yapmaya davet ediyoruz.
Konunun hukuken de takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz."

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021, 01:55

Faruk Türk

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER