Ayvalık'ta Melike Yaşa’nın, “Tanrıça Şahmeran” resim sergisi

Ayvalık'ta Melike Yaşa’nın, “Tanrıça Şahmeran” resim sergisi

RESSAM MELİKE YAŞA’DAN “TANRIÇA ŞAHMERAN” RESİM SERGİSİ
Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi ressam Melike Yaşa’nın, “Tanrıça Şahmeran”
resim sergisine ev sahipliği yapıyor. 8 Ekim tarihine kadar açık kalacak olan serginin açılışı,
Ayvalık Belediyesi Başkanı Mesut Ergin tarafından gerçekleştirildi. Ressam Melike Yaşa,
Şahmeran’ın; minyatür resim, takı, nakış işleme ve camaltı kullanılarak minimalist yapıtlar ile
uzun yıllar yaşatıldığını söyledi.
Eserlerinde ise resimsel değerler ve görsel algı üzerinden güçlü karakterler oluşturduğunu dile
getiren ressam Yaşa, “İzleyiciye geleneksel kadın bakışını sorgulatıp yeniden deneyimleterek,
güçlü kadın algısıyla buluşturup olumlu etkiler teşvik edilmiştir” diye konuştu.
Sergide, “Tanrıça Şahmeran” resimlerini görsel bir diziyle sunan sanatçı, bu kültürü neden
tercih edip tuvale yansıttığı şöyle anlatıyor:
“Mitolojinin zamansız ve mekânsız olma özelliğinden dolayı Şahmeran, doğu kültürünün
"Ana Tanrıça" imgesi olarak ele alınmıştır. Mitolojik hikâyeler öyle bir etkiye sahiptir ki,
simgeleri ve sembolleri aracılığı ile bireylerin duygularını harekete geçirerek, bilinçaltında
güçlü etkiler yaratır. Şahmeranın en belirgin özellikleri, yarı insan yarı yılan oluşu, düalist
yapısı, ölümsüzlüğü, bilgeliği, koruyuculuğu, iyiliğin ve fedakârlığın sembolü ve şifa
dağıtıcılığı ile güçlü kadın kimliğini simgeleyen “Ana Tanrıça” motifidir. “Ana Tanrıca”
olarak Şahmeran, şehirler, kültürler ve kitlelerin yaşayışları üzerinde etkili bir varlıktır. Bu
nedenle, Şahmeran figürlerinde güçlü kadın kimliği vurgulanmış, estetik doyum sağlanmıştır.
Bilgelik, şifacılık, sonsuz yaşam, gençlik, koruyuculuk ile birlikte kendini yenileyen, ölümün
ve yeniden doğumun sırrına sahip, zehiri ve panzehiri bünyesinde barındıran ve dara düşeni
yardımlayan, tanrıça, güç, inanç gibi güçlü imgelerde vurgulanmıştır. Ataerkil Anadolu
toplumunda ötekileştirilen ve kamusal alandan kovulan kadınlar için bu çalışmalar büyük
önem taşımaktadır. Kadına güç vermek, kudret bahşetmek amacıyla, simgeler ve sembollerle
sosyo-kültürel yapıda yaşamı etkileyen “Ana Tanrıca” mitolojik bir rehber olarak
resimlerimde yerini almıştır.”

Körfezde Haber®

YORUM EKLE
banner144
SIRADAKİ HABER