Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin: "Zeytinlik alanları talan ettiniz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, sert konuştu: "CHP'li belediyeler körfezde Zeytinlik tarlalarını imara açarak alt yapısız, kamusal hizmet alanları bırakılmayarak, hatta denize sıfır konutlarla sahil şeridi dahil yazlık konutlara izin verdiniz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin: "Zeytinlik alanları talan ettiniz"

Bu vesile ile kısa sürede neler yaptığımızı anlatma fırsatu verdikleri için teşekkür etmek istediğini  kaydeden Şahin, şunları söyledi: "Son günlerde bazı Gazetelerde Edremit İlçemiz Güre Mahallesinde bazı site sakinlerinin “Kanalizasyon” talebi ve bu konuda CHP İl Başkanı’nın yorumu haber yapılmıştır.
Haberler sayesinde “İş ve yatırım” yapmaktan bunları anlatıp tanıtmaya fırsat bulamayan Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı kuruluşu BASKİ için bu bölgemizde yaptığımız su, kanalizasyon ve arıtma çalışmalarını anlatma fırsatı doğuştur. Bu nedenle teşekkür ederiz
Bilindiği üzere Güre Edremit ilçemize bağlı bir Köy’ken 1987 yılında Belde olmuş ve Belediye kurulmuştur.2014 yılında ise Balıkesir Büyükşehir olması sebebiyle Güre Edremit ilçemizin mahallesi olmuştur. 1987-2014 yılları arasında Güre Belediyesi CHP’li Kamil Saka tarafından yönetilmiş 2014 yılında Kamil Saka Edremit Belediye Başkanı seçilmiş, 2019 yılına kadar görev yapmış ancak partisi 2019 yılında aday göstermeyerek yerine aday gösterdiği Hasan Aslan Edremit Belediye Başkanı seçilmiştir.
Güre başta olmak üzere Altınoluk, Zeytinli, Akçay sahil Beldelerimiz çoğunlukla 1980li yıllarda başlayan “Yazlık Konut” yapımı ile şehirleşmiştir. Bu yerlerde bütüncül bir “İmar Planı” olmaması ve o dönemin yasal mevzuatları sebebiyle “Zeytinlik” vasfındaki tarım alanları Belde Belediyeleri tarafından “Mevzi İmar Planları” ile İmara açılmış, yeşil alan, otopark, çocuk bahçesi, yeterli yollar başta olmak üzere kamusal hizmet alanları bırakılmayarak, hatta denize sıfır konutlarla sahil şeridi dahi yazlık konutlarla doldurulmuştur. Bu hızlık konutlaşmada Zeytinlik Tarlaları satın alarak yazlık konut yapan Kooperatifler –bu günün Siteleri- bu alt yapısız, vahşi şehirleşmenin en büyük tarafı olmuştur.
Keşke bu dönemde bu yörelerimizi yöneten Belediye başta olmak üzere siyasetçileri bu günkü nüfusu kaldıramayan ve sorunları adeta çözümsüz bırakan vahşi altyapısız şehirleşmeye izin vermeseler ve tabii ki bu yıllarda yazlık konut yapan Kooperatif ve konut sahipleri Belediyelerden alt yapı, yeşil alan, otopark gibi şehirleşmenin en temel zorunluluklarını talep baskısı oluştursalardı.
Ancak olan olmuş ve mevcut konutlaşma bu şekilde oluşmuştur.
 Bu günkü yapılaşma sorunlarının faili olan bu günün siyasetçilerinin bu gün sanki şehrimize uzaydan yeni gelmiş ve mevcut sorunların varlık sebebinin asıl payın kendilerinde olduğunu unutulmuş gibi akıllarınca siyaset üretmeye çalışması dramatik tiyatro olmaktadır.
2014 yılında BASKİ Genel Müdürlüğü kurulmadan önce Balıkesir il sınırları içerisinde su ve kanalizasyon alt yapı yatırım ve hizmetleri Belediyelerin bünyesinde yürütülmekteydi.  
Su, Kanalizasyon Arıtma İşletmeleri 2014 yılında Büyükşehir sorumluluğuna geçmesi ile bağlı Kuruluşumuz BASKİ, mevcut durumu hızla belirleyip sorunların çözümü için kapsamlı bir eylem planı hazırlayarak hızla bütün imkanlarını zorlayarak yatırımlara başlamıştır.
BASKİ Genel Müdürlüğü hizmet sahasına giren İlimizin Altınova’dan Altınoluk’a kadar 115 km kıyı uzunluğundaki körfez bölgemizde İlçe ve Belde Belediyelerimizden şikayete konu olan sitelerimizin bulunduğu Belde Belediyeleri yaklaşık 30 yıldan beri CHP tarafından hizmet verilirken; Altınoluk beldesinde kanalizasyon ve içme suyu şebekesinde eksiklikler bulunmaktaydı.
Körfez bölgesindeki Belediye ve Köy Tüzel Kişiliklerinin Su-Kanalizasyon İşletmeleri BASKİ’ye devredilirken bu işletmelerin 2014 yılında 100 milyonu aşan borcu da BASKİ’ye devredilmiştir.
2014 yılına kadar Güre beldesinde ise hiçbir  alt yapı yoktu. Öte yandan Güre Belde Belediyesi tarafından alt yapı kanalizasyon şebekesi ve atık su arıtma tesisi için İller Bankası Genel Müdürlüğünden finansmanı sağlanmış ancak yatırım gerçekleştirilmemişti. 
BASKİ Körfez Bölgesinden devredilen borçları ödemeye başlarken eksik altyapıları tamamlamak üzere çalışmalara başladı.
2014 yılından bu yana BASKİ Genel Müdürlüğü olarak  Edremit Bölgesine; 
- 67 bin metre, 2019-2022 yılları arasında 110 bin metre  olmak üzere toplam  177 bin  metre içme suyu şebeke hattı, Akçay Mahallesine 150 m3’lük ve 6.000 m³ 'lük içme suyu deposu yapımı tamamlanmıştır.
           - 84 bin metre , 2019-2022 yılları arasında 23 bin 700 metre olmak üzere toplam  107 bin 700 metre kanalizasyon şebeke hattı,  
Altınoluk Arıtma tesisinin kapasitesi 80 binden 120 bin kişiye çıkarılmıştır, Altınoluk Narlı Mevkiine 40 bin kişilik atıksu arıtma tesisi yapımı tamamlanmıştır.
BASKİ Körfezden 255 Milyon tahsil etti Ancak 350 Milyonluk Yatırım Yaptı
Söz konusu yatırımların 2022 yılı fiyatlarına göre yatırım ve işletme maliyetlerinin toplamı  347 milyon 650 bin TL’dir. Bölge genelindeki abonelerden  255 milyon TL’lik içmesuyu tahsilatı yapılmıştır. Yapılan harcamalara bakıldığında yatırımını su tahsilatlarıyla yapan BASKİ Genel Müdürlüğü tahsilatlarının yaklaşık %40 fazlasını finanse etmiştir.
Güre Altyapısı 
 2019 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel YILMAZ’ın göreve gelmesiyle birlikte talimatına istinaden; içme suyu ve kanalizasyon eksiği olan şikayete konu bölgede site ve konutların alt yapı sorunlarının çözümlenmesi ile ilgili Altınoluk Doğu Bölgesi ve Güre mahallesi için BASKİ Genel Müdürlüğünce fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve  fizibilite çalışması neticesinde atık su arıtma tesisi yapılacak alternatif alanlar tespit edilmiştir. Bölgede Milli Park sit alanları, zeytinlik ve imar konut alanların bulunması nedeniyle söz konusu kanalizasyon şebekesinin yapılabilmesi için atık su arıtma tesisi alanı belirleme çalışmaları devam etmektedir. 
Arıtma Sorunu Ortadan Kalkıyor
110 bin metre Altınoluk'un Doğu Bölgesi (Avcılar, Tahtakuşlar, Kavlaklar, Arıtaşı ve Çamlıbel) için Kanalizasyon Şebeke projesi, 43 bin metre Güre Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Projesi, 62 bin kişilik Güre  Atıksu Arıtma Tesisi ve 73 bin kişilik Altınoluk Doğu Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi projesi,  360 bin kişilik Edremit Zeytinli Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve 17 bin metre kanalizasyon şebeke hattı projeleri tamamlanmıştır. Projelerin yaklaşık toplam maliyeti 1 milyar 100 milyon TL’dir. Yapılacak olan bu yatırımlarla Narlı’dan Edremit Merkeze kadar olan tüm sahil şeridinde atıksu şebeke ve arıtma tesisi olmayan yerleşim alanımız kalmayacaktır.
Ayrıca yukarı belirtilen yapılacak olan yatırımlarla ilgili BASKİ Genel Müdürlüğünce 04.12.2021 tarihinde Altınoluk Doğu ve Güre Mahallerinin site birliklerinin katılımlarıyla proje ve fizibilite sunumları gerçekleştirilmiştir. 
CHP İl Başkanı başta olmak üzere CHP’li siyasiler bu gelinen noktayı 8 ay sonra ancak öğrenerek Güre ve Altınoluk Doğu bölgesindeki Kanalizasyon yapım  çalışması başlamasının hemen öncesinde kendi Belediyelerinin 40 yıldır yapmadıkları altyapıyı gündeme getirerek bunun üzerinden siyaset yapmaya çabaladıkları açıktır. 
CHP son dönemde her hizmet konusunda hazırlık çalışması biter bitmez “BU konuyu yapın” diye açıklama yapmakta hemen ardından “Biz Dedik yaptılar” şeklinde “Ucuz Siyaset” geliştirmiş olup bu konuda da yaptıkları bundan ibarettir. 
Kanalizasyonu Olmayan Konutlar “Atık Su Abonesi” Olursa BASKİ Piyasada 1 Tonu 34Tl. Olan Foseptik Çekim ücretini 2,74Tl.ya Yapıyor.
BASKİ Genel Müdürlüğünce 04.12.2021 tarihinde verilen bilgilerin haricinde vatandaşlarımıza vidanjör çözümleri ile ilgili Edremit Körfez bölgesinde, atıklarını fosseptikte depolayan ve vidanjör marifeti ile uzaklaştıran konutlara yönelik bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde; atıklarını fosseptikte depolayan ve depoladıkları atıkları yüksek maliyetlere katlanarak vidanjörlerle uzaklaştırmak zorunda kalan vatandaşlarımızın bu iş için ayırdıkları bütçe giderinin en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Buna göre; atıklarını fosseptik çukurlarında depolayan abonelerimize ister bireysel ister site yönetimi olarak “atık su aboneliği”  tesis edilmesi imkanı sunulmuş, bu abonelik kapsamında ödeyecekleri fatura karşılığında da vidanjör hizmetinin ücretsiz verilmesi sağlanmıştır. Bu yaklaşım sayesinde 1 ton atığı 34 TL’ye çeken özel vidanjörlerin yerine BASKİ aynı miktarda atığı sadece 2,74 TL’ye çekilmeye başlamıştır. Çalışma hayata geçirilmiş, ilgi ve memnuniyet ile karşılanmış ve 1 Temmuz itibarı ile abone sayımız 850 sayısına ulaşmıştır."

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022, 19:43

Körfezde Haber®

YORUM EKLE
banner144
SIRADAKİ HABER