Balıkesir'de korona ile mücadelede yeni dönem başlıyor

Balıkesir'de korona ile mücadelede yeni dönem başlıyor

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren uygulanacak kurallar konusunda tekrar uyarıda bulundu.

20 Ağustos ve 31 Ağustos tarihlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla 6 Eylül pazartesi gününden itibaren; sinema, tiyatro, konser gibi toplu olarak bulunulan alanlara girişte, uçak, otobüs, tren ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak şehirlerarası seyahatlerde ve okullarda uygulanacak kurallar belirlenmişti.

Salgınla mücadelenin en az vaka, hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarıyla sürdürülmesinin sağlanması için İl Hıfzıssıhha Kurulu önemli kararlar aldı. Kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması için, aşılamanın toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeye getirilmesinin giderek önem kazandığına da vurgu yapıldı.

Kalabalık oluşturabilecek alanların hastalığın yayılımına hız kazandırdığı bilindiğinden, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılmak isteyenlere negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi.

Dikkat çeken diğer bir karar da seyahat edecekler için alındı. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunması gerektiği açıklandı. 
 
Havaların soğumasıyla kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmeye başlanacak olmasının salgının yayılmasına hız kazandırmaması için alınan kararların yanı sıra MASKE-MESAFE-HİJYEN konularında sık sık hatırlatma yapılması gerektiği de alınan karar maddelerinde vurgulanıyor. 

Aşılamanın öneminin de altının çizildiği kararların ayrıntıları şöyle; 

“20.08.2021-53 VE 31.08.2021-54 SAYILI İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

Önümüzdeki dönemde salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, vaka, hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarının asgari seviyelere düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik, sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı kesimlerinde mevcut olan aşılamaya ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanın toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeye getirilmesi giderek önem kazanmaktadır.
Bu doğrultuda, aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesine karar verilmiştir.
1. Aşılama çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine Kaymakamların koordinasyonunda ağırlık verilmesine, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların, kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmaların yürütülmesine,
2. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesine, bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının  yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmemesine,
3. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunmasına, bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine,
4. Kaymakamlıklarca ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilmesine,
5. Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda kaçınılan sarılma ve tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülmektedir. Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşlarımıza hatırlatılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesine,
6. Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı süreçlerinin tamamlanmış olması önerilmekle birlikte başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde; bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilmesine ve sonuçların okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulmasına,
7. PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişilerin aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilmelerine,
8. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucunun 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için uygulanmasına,
9.Uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Karar verilmiştir.”

(Emre Terzioğlu)

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2021, 13:45

Körfezde Haber®

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER