Başkan Mesut Ergin'den açıklama var: 'Tek bir icra takibi yok'

Başkan Mesut Ergin'den açıklama var: 'Tek bir icra takibi yok'


Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, son günlerde özellikle “Sosyal Medya” üzerinden Ayvalık
Belediyesi’ne ve onun Başkanı olarak kendisine yönelik bir kısım haber ve yorumlardan oluşan
organize bir karalama kampanyasının başlatıldığını duyurdu. Başkan Ergin, “Öncelikle belirtelim
Ayvalık halkının içi rahat olsun, Ayvalık Belediyesi’nin bu mülklerinin satılması hiçbir surette söz
konusu değildir. Sosyal medya yorumlarına dayanak tutulan “Haber Sür Manşetinden” başlamak
üzere maksatlı ve gerçekleri yansıtmaktan uzaktır” dedi.
Haberin Mesut Ergin “Ayvalık’ı İcraya Düşürdü” manşetiyle verildiğini dile getiren Başkan Ergin şu
açıklamayı yaptı:
TEK BİR İCRA TAKİBİ YOKTUR
“ Habere konu icra takibinin dayanağı haberde iddia edildiğinin aksine göreve gelmemden önce, eski
yönetim tarafından yaptırılarak ödenmeyen bir işe ilişkindir. Benim göreve geldiğim; 31.03.2019
tarihinden sonra yapılan işler nedeniyle Ayvalık Belediyesi aleyhine yapılmış tek bir icra takibi dahi
yoktur. Habere konu borç benim göreve gelmem ile birlikte devralınan Ayvalık Belediyesi’nin 300
Milyon TL’nin üzerindeki borçlarından sadece biridir. 16.05.2018 yılında yapılan “İhale Sözleşmesi” ile
asfalt yapım işinden kalan bu borcun da devir alınan diğer 184 icra takibi gibi yapılandırılmak suretiyle
tasfiyesine yönelik olarak alacaklı “Müteahhit Şirket Yetkilileri” protokole davet edilmişlerdir. Ancak
şirket borcun taksitler halinde ödenmesinde anlaşmak yerine ”İcra Tazyiki” ile alacağı defaten tahsil
etmekte ısrar etmiştir.
Alacaklı tarafın toplam 1.760.495,72 TL “Hakediş Bedeli”, 255.156,37 TL “Teminat Bedeli” toplamı
olan 2.015.652,09 TL asıl alacağının taksitler halinde ödenerek tasfiyesini kabul etmemesine rağmen
Belediyemiz, bu alacağa mahsuben şimdiye değin “Alacaklı Şirket” hesaplarına, 2.015.652,09 TL
ödeme yapmıştır. Yani icra yoluyla satılarak Ayvalık’ın mülklerinin rantçıların eline düşme tehlikesi
yaratıldığı öne sürülen asıl borcun tamamı ödenmiştir. Bu gün itibariyle kalan bakiye dosya borcu
masraf, harç vb. fer’ilere ilişkindir.
Bu bakiye borç her an ödenebilir olmasına rağmen bu gün hala küçük bir bakiyenin mevcut olması da
tamamen hukuki bir nedene dayalıdır. Zira alacaklı şirketin hesaplarına muhtelif tarihlerde
Belediyemiz tarafından yapılan bir kısım ödemenin alacaklı tarafından İcra dosyasına bildirilmemiş
olması sebebiyle, bu yapılan ödeme miktarı üzerinden yatırılması gereken “İcra Tahsil Harcı”, dosya
ile hesaplanamamıştır. Bu meblağ beyan edilmeden net dosya bakiyesi belli olamayacağı için fazla
ödeme halinde idaremiz bakımından kamu zararı ya da eksik ödeme suretiyle icra harç zayii
yaratmamak adına bakiyenin ödenmesi günümüze sarkmıştır.
Alacaklı şirkete haricen yapılan bir kısım ödemenin icra dosyasına beyanını takiben bu meblağ da
derhal yatırılarak, 31.03.2019 tarihinden önce doğmuş Belediye borçları için yapılmış olan ve göreve
geldiğim günden bu yana yönetimimde ödenmek suretiyle kapatılan diğer 126 icra dosyası gibi bu
dosya da işlemden kaldırılacaktır. Kimse tedirgin olmasın, Ayvalık Belediyesi, “Ayvalık Halkının”
mallarına sahip çıkmaya devam edecektir. (İsmail Özdemir)

Körfezde Haber®

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER