Büyükşehir’in hizmet binalarına ‘Sıfır Atık Belgesi’

Büyükşehir’in hizmet binalarına ‘Sıfır Atık Belgesi’

İklim değişikliğine dirençli bir kent oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla ön
plana çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığının “Sıfır Atık Projesi” kapsamındaki kriterleri yerine getirerek tüm hizmet
binalarıyla birlikte 22 adet “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.
İklim değişikliğine dirençli bir kent inşa etmek amacıyla göreve geldiği günden bu yana
şehrin dört bir yanında çalışmalar gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, şehri geleceğe hazırlıyor. Uluslararası çevre platformlarında aktif olarak görev
alan Başkan Yücel Yılmaz, 2021 yılında Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen ‘İklim
ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayarak çalışmaları çok daha
ileri boyutlara taşıdı. Sera gazı salınımını azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını artırma,
iklim değişikliğiyle mücadele gibi önemli başlıkları içeren sözleşme kapsamında Balıkesir,
2050’ye kadar karbonsuz bir kent haline gelecek.


SIFIR ATIK FAALİYETLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR
Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda; sıfır atık, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği
konularında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok paydaşla birlikte strateji planlarını
uyguluyor. Dere ıslahlarından denizlerde hayalet ağ temizliğine, vahşi depolama alanlarının
ıslahından jeotermal enerjiyle çalışan tesislerin inşasına, çöpten ve güneş enerjisinden elektrik
üretilmesine kadar birçok alanda çalışan Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık faaliyetleriyle de ön
plana çıkıyor.


ATIKLAR KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILARAK
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
çerçevesinde; oluşan atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir
bir dünya bırakmak adına hayata geçirdiği “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Yönetmeliğinde bulunan kriterleri yerine getirerek Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde
Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında oluşan tüm geri dönüştürülebilen atıkların
(kağıt/karton, plastik, cam, metal) koridor ve ortak alanlarda konumlandırılan ikili toplama
sistemi ile toplanması sağlanıyor. Kaynağında ayrı toplanan geri dönüşüm atıkları, geçici
depolama alanında biriktirilerek lisanslı firma aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılıyor.
Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda; öncelikle ana hizmet binası olmak üzere ek hizmet
binaları, terminaller, liman, konservatuvar, BALMEK Kurs Merkezi dâhil tüm binalarda ilgili
kriterler yerine getirerek 2022 yılı itibariyle 22 adet ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.

Körfezde Haber®

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER