Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği işin peşini bırakmıyor

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği işin peşini bırakmıyor

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı'na Yapılması Planlanan Tarım İhtisas OSB’ne
Ait İmar Planlarına Dava Açıldığı açıklandı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından yapılan açıkamada şı ifadelere yer

verildi:
"Yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapan Kuzey Ege bölgesinin son sulak alan ekosistemi
olan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın bir kısmında Edremit Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri ve
Çiçekçilik) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (ETDİOSB) kurulması için Balıkesir-Çanakkale
Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda değişiklik yapılmış ve 1/1000
ve 1/5000 ölçekli imar planları onaylanmıştı.
Söz konusu planların iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve Tarım ve Orman
Bakanlığı’na idari başvuruda bulunduk. Ancak başvurumuzun sonuçsuz kalması üzerine
söz konusu planların iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle, Kazdağı Doğal ve Kültürel
Varlıkları Koruma Derneği, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği, Doğa
Araştırmaları Derneği, Doğa Derneği, Proje Evi Üretim, Eğitim, İşletme ve Çevre Koruma
Kooperatifi, Yeşil Düşünce Derneği ve bölgede yaşayan iki vatandaş ile birlikte söz
konusu Bakanlıklara Balıkesir İdare Mahkemesi'nde ve Danıştay Başkanlığı’nda dava
açtık.
Sulak alanları korumakla yükümlü olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Koruma Genel
Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na açtığımız davada iki kurumun da Türkiye'nin
taraf olduğu RAMSAR Sözleşmesi ve ulusal mevzuat Çevre Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu
ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne göre “sulak alan” özelliklerini taşıyan ve
Tarım ve Orman Bakanlığı Sulak Alan Envanter Sistemi SAYBİS’te de kayıtlı olan 148
hektar büyüklüğündeki “Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı”nı koruyamadığının altını çizdik.
Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın daha fazla zarar görmemesi için yürütmenin
durdurularak söz konusu planların iptal edilmesini talep ettik.
Ne olmuştu?
Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı bir yılı aşkın süre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin (BBB)
hafriyat alanı olarak kullanılmış ve yine alanda BBB tarafından ETDİOSB altyapısını
oluşturmak amaçlı dolgu ve tesviye işlemine başlanmıştı. Bu karara dayanak olan 21
Ocak 2020 tarih ve 65 sayılı Belediye Meclis Kararı’nın iptali için yine Balıkesir İdare
Mahkemesi;ne dava açmıştık. Davanın BBB’ye e tebliğ edilmesi sonrasında ise Belediye 1
Temmuz 2021 tarihli ilk Meclis toplantısında ilgili kararı iptal ederek moloz dökümünü
durdurduklarını ilan etti.
Bununla birlikte Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Doğa Derneği
olarak İdari Yargılama Usulü Kanunu( İYUK) 10.maddesi gereğince vermiş olduğumuz
dilekçelerde ETDİOSB’nin Akçay Sulak Alanı dışına çıkarılmasını ve bu amaçla 1/1000 ve
1/5000 planları için Tarım ve Orman Bakanlığı’dan, 1/100.000 ölçekli ÇDP için de Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ETDİOSB alanına ait olan planlarda değişikliğe gidilmesini ve
mevcut planların iptalini talep etmiştik. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, 1/1000 ve
1/5000 ölçekli planların iptali ile ilgili yetkisi bulunmadığını iddia ederken, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na yazdığımız yazıya ise cevap alamadık. Ancak Tarım ve Orman
Bakanlığı’ndan gelen 18.08.2021 tarihli yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazımızı
Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Tarım Orman Bakanlığı
söz konusu yazılarımıza cevaben yazdıkları yazılarında, 2018 yılında ETDİOSB yer seçimi
komisyon toplantısına katılan kamu kurumlarının hiçbirinin olumsuz görüş bildirmediğini
ve Balıkesir Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün de
olumlu görüş verdiğini belirtmiştir.
Oysa Sulak Alan Yönetmeliği ve ilgili uluslararası mevzuat, sulak alanların korunmasını
emretmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar İdaresi, sorumlu olduğu ve envanterinde
kayıtlı olan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’na sahip çıkmamakta ve mevzuata aykırı
davranmaktadır."

Körfezde Haber®

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER