Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği kararı 'müjde' diye duyurdu

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği kararı 'müjde' diye duyurdu

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Assos Dostları’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine
açtığı davada Çanakkale İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği açıklamasında, "Geç gelen bir karar olsa da sevinçliyiz"denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Assos Antik Limanında taş düşmesi sonucu can güvenliğinin sağlanması” gerekçesi ile, Çanakkale Valiliği
tarafından bölge afet bölgesi ilan edilerek, İl Afet Müdürlüğü tarafından “Kaya Islah Projesi” hazırlanmış ve proje
Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilmişti.
Bizler de, projenin uygulanması sırasında 1. Derece arkeolojik ve doğal sit alanında ortaya çıkan büyük yıkım
üzerine, “Assos Antik Liman mevkiinde kaya düşmesi tehlikesini gidermek amacıyla hazırlanan teknik rapor,
önlem projesi ve uygulama projesinin uygun olduğuna” dair Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu'nun 16.12.2020 tarih ve 6603 sayılı kararının 1. Derece tarihi ve doğal sit alanları ile ilgili İlke kararlarına
aykırı olduğu ve hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile kararın iptali için dava açmıştık.
Mahkeme, Antik Limandan Behramkale Köyü'ne kadar uzanan alanın tamamının 1. derece arkeolojik sit ve yer
yer de 1.derece doğal sit alanı, Antik Limanın bulunduğu bölgenin ise arkeolojik kentsel sit alanı olduğunu
belirterek,
• Afet durumlarında 1. Derece sit alanlarında zemine en az müdahale edilmesi gerektiği,
• Kararda süre bulunmadığı,
• Bilim kurulu oluşturulmadan karar verildiği,
gerekçeleriyle Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının bu konudaki 658 ve 562 sayılı İlke
kararlarına aykırı olduğuna hükmederek yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Mahkemenin verdiği bu karar en
başından bu yana duyduğumuz bilimsel ve hukuksal kaygıları doğrulamıştır.
Can ve mal güvenliği tabii ki hepimiz için önemlidir. Bilimsel yaklaşımla, daha az müdahale ile gerekli önlemler
alınabilecekken Assos Antik Limanı’nda yanlış ve telafisi oldukça güç bir müdahale gerçekleşmiş ve amacın dışına
çıkılarak Assos’un doğal ve kültürel peyzajı katledilmiştir. Halihazırda ortaya çıkan durumu alana girişin yasak
olması nedeniyle detaylı incelememiz mümkün olmamakla birlikte, uzaktan yaptığımız tespitlerle mevcut
durumun çevresel ve yaşamsal riskler oluşturduğuna dair ciddi kaygılarımız vardır.
Bu kaygılarımızın giderilmesi ve can ve mal güvenliğinin sağlanması ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için
konusunda uzman bilirkişilerce “durum tespiti” yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Bölge halkımızın,
köylülerin ve turizmcilerin inşaat nedeniyle maruz kaldıkları gelir kaybından bizler de endişeliyiz ve alanın bir an
önce turizme açılmasını istemekteyiz. Diğer yandan Assos’un doğal ve kültürel değerler olmadan bölgedeki
turizmin de değeri kalmayacaktır.
Yapılan yanlışlardan geri dönülmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için gerekli bilimsel araştırma ve
uygulamalar acilen yerine getirilmelidir. ASSOSUMA DOKUNMA!"

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2022, 20:22

Körfezde Haber®

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER