Kazdağları Ekoloji Platformu'ndan Cengiz Holding tepkisi

Kazdağları Ekoloji Platformu'ndan Cengiz Holding tepkisi

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği açıklama yaptı

Bileşeni olan Kazdağları Ekoloji Platformu’nun çağrısı ile Çanakkale İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiği Cengiz Holding’in Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi ile ilgili olarak  13/10/2022 tarihinde düzenlenecek olan yeni İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının iptali için Çanakkale’de, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde  gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldık ve açıklamanın ardından İl Müdürlüğü’ne dilekçelerimizi verdik.
Basın açıklamasında, aşağaıdaki ifadelere yer veridli.

"Cengiz Holding, Kazdağları eteklerinde, 3,5 milyon ağacı kesip, 3 köyü haritadan silecek olan ve yöredeki su
havzalarını tehdit eden bakır görünümlü altın madeni projesinden vazgeçmiyor!
Geçtiğimiz yıl yöre halkı ve bölgedeki ekoloji örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen, 87513 ruhsat nolu Halilağa
Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesine “ÇED olumlu” kararı
verilmiş ve karara karşı üç ayrı dava açılmıştı.
TEMA Vakfı, Çan Çevre Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma
Derneği, Çanakkale Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği Çanakkale Şubesi, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam
Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Ege ve Marmara Belediyeler Birliği ve yörede yaşayan 81 vatandaş tarafından
açılan davalardan Esas No: 2021/1309 olan TEMA davasında köylülerin de itiraz seslerinin yükseldiği bilirkişi
keşfi yapılmış, bilirkişi heyetinin “söz konusu alanda yapılacak projenin doğal ve kültürel varlıklar üzerinde geri
dönüşsüz tahribata neden olacaktır ve ÇED Olumlu kararı hukuka aykırıdır.” diyen raporu üzerine Çanakkale 1.
İdare Mahkemesi 17.06.2022 tarihinde, “Projenin uygulanması halinde, Kazdağları eteklerinde telafisi mümkün
olmayan zararlara neden olacağı“ gerekçesiyle madene verilen ÇED olumlu kararının yürütmesini durdurmuştu
Ancak şirket bilirkişi raporuna birkaç kez itiraz etmiş ve mahkeme bilirkişilerden ilave rapor istemiştir. Şirket,
bilirkişiler üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadır.
Cerattepede, İkizdere’de, ülkenin dört bir yanında mahkeme kararlarını tanımayan Cengiz Holding şirketi, ne
hukuku ne bilim insanlarının görüşünü, ne de yöre halkının itirazlarını gene tanımadı! Mahkemenin kararını
boşa düşürmek için aynı projeye ikinci bir ÇED süreci başlattı.
Ne yazık ki maden şirketleri, mahkemelerce verilen bu tür ÇED iptal kararlarına karşı 2009 /7 Genelgeye
sığınarak, bilirkişi raporlarında belirtilen eksikleri tamamlayarak halkın katılımı toplantısı da yapmayarak
yeniden İDK süreci başlatmaktadır. Cengiz Holding de aynı yola başvurmuştur. Raporun bazı bölümlerini
değiştirerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunmuştur ve Ankara'da 13 Ekimde İnceleme
Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapılacak ve proje hakkında yeni ÇED kararı alınmaya çalışılacaktır!
Bugün burada Kazdağları eteğinde köyleri yerlerinden edecek, 18 yıllık, 7/24 çalışacak patlatmalı bu talan
projesine onay verilmemesi için toplandık.
Ankara'da yapılacak İDK toplantısının iptal edilmesini ve ayrıca bu proje ile bağlantılı gölet, yol vb. diğer altyapı
projelerinin durdurulmasını ve ÇED başvurularının iadesini istiyoruz.
Alamos Gold'un ölüm çukurlarına izin vermeyip Kazdağları'ndan nasıl kovduysak, Cengiz Holding'i de
Kazdağları'na asla sokmayacağız!
Bakanlığa sesleniyoruz:
Mahkemenin Yürütmeyi durdurma kararına uyun ve İDK toplantısını iptal edin ve dosyayı şirkete iade edin!
Kazdağları'nda geri dönüşü olmayacak, yıllarca sürecek bu talana izin vermeyin! Cengiz Holdinge ait Halilağa
Bakır Madeni Projesini iptal edin!
#KazdağlarınınÜstüAltındanDeğerlidir. Kazdağları Ekoloji Platformu"

Körfezde Haber®

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER