Diğer mirasçılar zeytinleri topluyor, bana bir şey vermiyorlar!


DİĞER MİRASÇILAR ZEYTİNLERİ TOPLUYOR VE
BANA BİR ŞEY VERMİYORLAR. DİĞER
MİRASÇILARDAN BİR ŞEY TALEB EDEBİLİR
MİYİM?

Mirastan kalan tarla vasfında bir gayrimenkul
mevcûtsa ve bu tarla üzerinde mahsûl
yetişiyorsa; bu ürünlerden elde edilecek kazanç,
o tarla üzerinde miras hissesi olan herkes için
hisseleri oranında paylaşılmalıdır. Payı
verilmeyen mirasçı diğer mirasçılardan ecrimisil
talebinde bulunabilir.
MİRASTAN ZEYTİN TARLASI KALDI, DİĞER MİRASÇILAR ZEYTİNLİĞİ KULLANIP ZEYTİNLERİ TOPLUYOR
VE BANA BİR ŞEY VERMİYORLAR. DİĞER MİRASÇILARDAN BİR ŞEY TALEB EDEBİLİR MİYİM?
Mirastan kalan tarla vasfında bir gayrimenkul mevcût ve bu tarla üzerinde mahsûl yetişiyor ise bu
durumda bu ürünlerden elde edilecek kazanç, o tarla üzerinde miras hissesi olan herkes için hisseleri
oranında paylaşılmalıdır. Bu mevzûyu daha anlaşılır kılmak için zeytin ürünü üzerinden açıklama
yapacağız.
Mirastan kalan zeytin tarlasından vârislerin bir hasatta toplam 500 kilo yağ aldıklarını farz edelim. Bu
tarlaya 5 tane mirasçı elbirliği mülkiyeti ile eşit oranda mâlik olsun. Bu durumda her bir mirasçı eşit
oranda paya sahip olduğu için 500 kilo yağın 100 kiloluk kısmını almayı ya da bu 100 kiloluk yağın
parasının kendisine verilmesini zeytinleri toplayıp zeytinyağı elde eden vâristen isteyebilir.
Ancak mirasçılardan biri veya birkaçı tarladaki zeytinleri toplayıp kendileri hâricindeki diğer
mirasçıların toplamasına izin vermiyorsa, toplam elde edilen yağdan payına düşen oranda diğer
mirasçılara vermiyorsa veya diğer mirasçılar zeytini toplamadan önce tüm zeytinleri toplayıp tarlada
ürün bırakmıyorsa; bu durumda kendisine bu zeytinden elde edilen gelir verilmeyen yâhut tarlayı
kullanmasına müsaade edilmeyen mirasçı, diğer mirasçılardan bu sebeple ecrimisil adı altında
tazminat isteyebilir. Bunun için hak taleb eden mirasçı, hakkını vermeyen mirasçılara karşı ecrimisil
davası açmalıdır. Bu şekilde bir taleb geriye dönük 5 sene için yapılabilmektedir. 5 seneden daha
önceye ait talebler zamanaşımına uğramaktadır.
Genel olarak ecrimisil davalarında intifadan men (haksız kullanımın engellenmesi) iradesinin karşı
tarafa iletildiğinin ispatlanması şarttır. Ancak tarla gibi doğal olarak semeresi olan gayrimenkuller için
bu şart aranmaz.
Ecrimisil alacağı taleb etme hakkı, verdiğimiz zeytin ve zeytinyağı misâli haricinde diğer birçok mahsûl
veya kira gelirleri için de geçerlidir. Elde edilen gelirlere göre ecirmisil tazminatlarına dair hususlar,
kendi aralarında bir takım hukûkî farklılıklar içerebilmektedir. Bütün ecrimisiller birbiriyle aynı
kaidelere tâbî değildir.
Ecrimisil davalarının dava vekilleri yardımıyla açılması ve yürütülmesi önemlidir. Süre, ispat ve
usûlden kaynaklanan ufak hatalar dahî davanın kaybedilmesine sebeb olabilir. Dava kaybedildiğinde
yüklü muhâkeme masrafları da davacıya yükletilir. Bu nedenle ecrimisil davalarında alanında uzman
bir avukat ile görüşmek faydalı olacaktır.

YORUM EKLE