Edremit Polisi sahte küpeleri satmaya çalışırken yakaladı