Vatan Partisi: "Yörsan sürecini dikkatle takip ediyoruz"

Vatan Partisi: "Yörsan sürecini dikkatle takip ediyoruz"

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Başkanı Emre Albayrak,
Yörsan’ın icradan satışa çıkarılması hakkında bir basın açıklaması yaparak süreci
yakından takip ettiklerini, Yörsan’ın kamulaştırılması gerektiğini, ancak özel sektöre
satışı yapılması durumunda ise üç kırmızı çizgilerinin olduğunu açıkladı.
1. İflas tarihinden önce çalışan işçilerin tamamına iş güvencesi verilmesinin
taahhüt altına alınması ve sendikal haklarının korunması,
2. Süt üreticilerinin, kooperatiflerin ve işçilerin alacaklarının öncelikli olarak
ödenmesi,
3. Ulusal ve uluslararası çapta tanınmış YÖRSAN işletmesinin üretime devam
etmesi gerektiğini belirten Albayrak açıklamasında şunları kaydetti;
‘’Susurluk İcra İflas Dairesi’nin 2020/1 sayılı kararına göre Yörsan’ın 17 Ocak
2022 tarihinde ihale yoluyla satışa çıkarılacağı açıklanmıştır.
YÖRSAN, Susurluk’un ve Balıkesir’in üretim ve istihdam kalelerinden biriyken
yapılan yanlışlar silsilesi nedeniyle batırılmıştı. 2014 verilerine göre, Türkiye’nin en
büyük 214. Sanayi kuruluşu olup, yıllık cirosu 475 milyon TL olan ve 20’den fazla
ülkeye ihracat yapan fabrika hakkında 10 Temmuz 2020 tarihinde ilgili mahkeme
tarafından iflas kararı verilmiştir. İflas ettiği tarihte 300’e yakın işçinin istihdam
edildiği, süt üreticileri de hesaba katıldığında dolaylı istihdamın 20.000 kişinin
üzerinde olduğu fabrikanın bu duruma getirilmesi yönetenlerin açık ihmalinin ve
denetimsizliğin bir sonucudur.
Bu tarihten itibaren 15 aydan beri üretim yapılamayan, makinelerin atıl şekilde
beklediği, 300’e yakın işçinin işinden edildiği, işçilerin ve süt üreticilerinin milyonlarca
lira alacağını tahsil edemediği bir süreç yaşanmaktadır. Partimiz; iflas kararı tarihinden
itibaren konuya müdahil olmuş, başta Valimiz Sayın Hasan Şıldak olmak üzere, ilimizin
9 milletvekili, işçi temsilcileri, işçilerin örgütlü bulunduğu Öz-Gıda İş Sendikası genel
merkez yöneticileri, süt üreticileri ve bağlı bulundukları kooperatif temsilcileri ile ilişki
kurarak konunun çözümü için yoğun çaba sarfetmiştir.
Tarafımızdan yerel ve ulusal basına çeşitli açıklamalar yapılmış olup, hem İl
Başkanlığımız hem de Genel Merkezimiz ve Genel Başkanımız Sayın Dr. Doğu Perinçek
nezdinde konu yakından takip edilmiştir.

Partimizin, konunun taraflarıyla yaptıkları görüşmelerde kamulaştırma fikri ön
plana çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı 7 Ağustos 2019
tarih ve 43 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde ‘Hazinenin Cumhurbaşkanı
kararı ile yurtiçindeki ve yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak’’ ibaresi
düzenlenmiştir. Bu kararname, devletin YÖRSAN’ı kurtarmasının hukuki zeminini
oluşturmuş, ancak hükümet temsilcileri bu konuda duyarlı davranmamıştır.
Bizim gibi ekonomisi gelişmekte olan ülkelerde devletin, üretimin arttırılmasına
öncülük etmesi gerekmektedir. İflas eden işletmelerin kamulaştırılması, ekmek
teknesinin korunması ve geliştirilmesi basit bir tercih değil, stratejik bir zorunluluktur.
Balıkesir, bu konuda Türkiye’ye örnek olacak kapasitede bir ildir.
Partimiz tarafından bu soruna bulunan köklü çözüm şudur. YÖRSAN’ın %51’inin
kamulaştırılması, geriye kalan hisselerin işçilere, süt üreticilerine, kooperatiflere ve
eğer isterlerse eski sahiplerine pay edilerek üretim ve istihdamın sürdürülebilir hale
getirilmesi en doğru yöntemdir. Böylece üreticiler diyarı olan Balıkesirimizde; devlet
öncülüğünde süt üretimi artacak, işçilerimizin ve çiftçilerimizin fabrika karlarında pay
sahibi olması sağlanmış olacak ve böylece Balıkesir halkı kazanacaktır.
Ancak, fabrika hakkında satış kararı verilmesi, partimiz tarafından yeni bir
değerlendirme yapılmasını zorunlu kılmıştır. Burada ihale yapılırken üretim ve
istihdamı koruyacak taahhütler alınması zaruridir. Partimiz, YÖRSAN’ın icradan satışı
hakkında 3 kırmızı çizginin kesinlikle korunması gerektiğini karar altına almıştır.
1. İflas tarihinden önce fabrikada çalışan işçilerin tamamı işine geri
dönmelidir. Gerekli iş güvencesi verilmeli, işçilerin sendikal hakları
korunmalıdır.
2. 20.000 kişinin üzerindeki süt üreticisinin, kooperatiflerin ve işçilerin
alacakları öncelikli olarak ödenmelidir.
3. Ulusal ve uluslararası çapta tanınmış bir marka olan YÖRSAN işletmesinin
üretime devam edileceğinin garanti altına alınması gerekmektedir.

Vatan Partisi, YÖRSAN hakkındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam
edecek, fabrikanın gerçek sahibi olan işçi ve üreticilerle görüşmelerini sürdürecek,
yaptıkları mücadelenin her daim arkasında durmaya devam edecektir. YÖRSAN işçisi
ve süt üreticisi yalnız değildir. Tüm Balıkesir halkını Balıkesir’in ekmek teknesine sahip
çıkmaya davet ediyoruz.’’

Körfezde Haber®

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER