"Kuva-yı Milliye Balıkesir" Çalıştayı Başladı BALIKESİR