Kamu'da çalışan personel hukuk fakültesi mezunlarına staj yolu açıldı

Kamu'da çalışan personel hukuk fakültesi mezunlarına staj yolu açıldı

AK Parti MKYK Üyesi, Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur, Katip Üyesi olduğu Adalet
Komisyonunda görüşüldükten sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan Avukatlık
Kanunu Hakkında TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.
5 YARGI PAKETİNİ HAYATA GEÇİRDİK 6. YARGI PAKETİ KOMİSYONDA
Konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı
Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planında belirtilen amaçlar doğrultusunda yaptıkları
çalışmaları anlatan Milletvekili Uygur ; “Hak ve Özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, Yargı
bağımsızlığının ve tarafsızlığının geliştirilmesi, Savunma hakkının etkin kullanılmasının sağlanması,
Adalete erişimin kolaylaştırılması, Adalet Sisteminin etkinliğinin artırılması, Hukuk Yargılamasının
sadeleştirilmesi ve Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması gibi birçok konuda
düzenlemeler içeren 5 yargı paketini bu zamana kadar hayata geçirdik. Hâkim ve savcı yardımcılığının
getirilmesi, Taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi, Fiyatları etkileme ve stokçuluk
suçlarının cezasının ağırlaştırılması gibi konuları da içeren 6. yargı paketinin görüşmelerine de bugün
Adalet Komisyonumuzda başladık. “diye konuştu.
AVUKAT LEHİNE BİRÇOK DÜZENLEME YAPTIK
Konuşmasına Savunma hakkının etkin ve nitelikli kullanılması kapsamında son dönemde
Avukatlık mesleğine yönelik, avukat lehine yapılan düzenlemelerden bahsederek devam eden Uygur;
“Avukatların yurt dışında düzenlenen mesleki eğitim ve seminerlere katılabilmeleri, uluslararası yargı
süreçlerinde etkin bir şekilde yer alabilmeleri amacıyla; en az 15 yıl kıdemi olan avukatlara yeşil
pasaport hakkı tanıdık. Türkiye Barolar Birliği (TBB) ya da Baroların organlarında görev yapan
avukatların görevleri nedeniyle işlediği suçlardan yargılanmaları durumunda temyiz kanun yolunu
getirdik. Mesleğe yeni başlayan avukatların 5 yıl süreyle baro keseneğini yarı oranında ödemeleri
hususunu hayata geçirdik. Yine Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklik ile avukatlık mesleğine
başlamak için “… kovuşturma altında bulunması “ibaresini “… hakkında kamu davası olması” şeklinde
değiştirdik. Avukatlık Stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olmak şartına
ilişkin yasal düzenlemeyi hayata geçirdik. “dedi.
AVUKATLIK STAJI YAPANLAR BAŞKA İŞTE DE SİGORTALI ÇALIŞABİLECEKLER
Sigortalı olarak çalışan Hukuk Fakültesi Mezunlarının Avukatlık Stajı yapabilmelerinin yolunun
açıldığını söyleyen Milletvekili Uygur ; “Avukatlık Kanunu’nda yaptığımız düzenlemeyle Hukuk

2
Fakültesi mezunları Avukatlık stajını fiilen yapmalarına engel olmamak kaydıyla sigortalı bir işte
çalışabilecekler. Yine Kamu Kurum ve Kuruluşlarının çeşitli kadro ve pozisyonlarında görev yapan
Hukuk Fakültesi mezunlarının çalıştıkları kurumdan ayrılmaksızın Avukatlık Stajı yapabilmelerine
imkan tanınacak, bunun için kolaylık sağlanacak” dedi.

Körfezde Haber®

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER