KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ'NDE AÇIKLAMA

"Kazdağları hepimizin"

KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ'NDE AÇIKLAMA

BASINA VE KAMUOYUNA. 30.03.2021

Yalan ve Yanlış Bilgilerinizle Kamuoyunu Yanıltamazsınız!
Ruhsat Hukukunuz Sona Ermiştir!
Alamos Gold’un yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik A.Ş.’nin yetkilisi Ahmet Şentürk DW Türkiye’ye yaptığı
talihsiz açıklama ile yalan ve yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor.
Şirket rantçı ve doğa düşmanı zihniyetlerini bir kez daha göstermiş oldu.
Alamos Gold’un 2009’da aldığı ve 13 Ekim 2009’da başlayan ruhsat hukuku 13 Ekim 2019’da bitmiştir. “Otuz
yıldır bu madeni çıkarmayı bekliyoruz.” söylemi doğru değildir. Maden Kanunu’nun 24. Maddesine göre,
firmanın süre uzatım talebi ruhsat bitim tarihinden itibaren bir ay içinde uzatılmadığı-temdit edilmediği ve yeni
bir ruhsat tanzim edilmediği için ruhsat hukuku sona ermiştir. Ruhsat süresi dolan ruhsat sahalarında da maden
işletme faaliyetleri yapılamaz. Temdit sürecinin hala devam ettiğini iddia eden şirketin iddialarının hiçbir hukuki
dayanağı yoktur. “Bizim 60 yıllık ruhsat hukukumuz var.” iddiası da kocaman bir yalandır. Ruhsatlar 10 yıllık
sürelerle en fazla 6 kez verilebilir ve bu süreyi kullanıp kullanmamak, uzatıp uzatmamak tamamen Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın uhdesindedir. Şirketin Bakanlığın yetkisini kendi hakları gibi görmesi
pervasızlıklarında geldiği noktayı göstermektedir.
Firmanın ruhsatının uzatılmaması ve ruhsat hukukunun bitmesi sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı orman
izinlerini iptal edilmiştir. Alan artık Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uhdesindedir. İş Makinalarını tahliye etmiş
olan firmaya konteynerlerini boşaltmak için 13 Ekim 2021 tarihine kadar süre verilmiştir. Konteynerler 13 Ekim
2021’i beklemeden acilen çıkartılmalı ve şirket Kirazlı’yı tamamen terk etmelidir. Alan acilen rehabilite
edilmelidir.
Şirket temsilcisinin bölgede yıllardır sürdürülen mücadeleyi, Su ve Vicdan Nöbetini, Çadırlı direnişi, on binlerin
yürüyüşünü, Fazıl Say’ın konserini küçümseyişi mücadelemizden korkularının göstergesi olsa gerek…
Kazdağları, en fazla 8-10 yıl sürecek madencilik projeleri için feda edilemez. Bölgenin tarım ve turizm geliri ve
sağladığı istihdam madenciliğin sağlayacağı gelir ve istihdamdan kat kat fazladır.
Kirazlı Altın Madeni Projesine ve Kazdağları’nın yüzde 79’unu kaplayan tüm diğer madencilik projelerine karşı
bunca yıldır verdiğimiz mücadelemiz tüm kararlılığımızla sürecektir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ruhsatın iptal edildiğini ve şirketin ruhsat hukuku kalmadığını acilen
kamuoyuna açıklamalı, Tarım ve Orman Bakanlığı da bilimsel ve ekolojik yaklaşımla, sivil toplum örgütlerinin de
sürecin bir parçası olmasını sağlayarak Kirazlı’yı acilen rehabilite etmelidir.
Şirketin bu pervasız ve yakışık almayan tutumunu kınıyor, kamuoyunu yalan ve yanlış bilgilerle yanıltmaktan
vazgeçmeye çağırıyoruz.
Kazdağları Hepimizin!

KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ

Tel: 0532 1597317-05334552102 (başkan tel), e posta: kazdagikoruma@kazdagi.org.tr www.kazdagi.org.tr

Körfezde Haber®

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER