Osman Ünlü
Osman Ünlü
Yazarın Makaleleri
Hastanın hastalığından şikâyetçi olması
Hastalığı herkese söyleyip, hâlinden şikâyet etmek haramdır. Şikâyet niyeti ile değilse haram olmaz.Sual: Hasta olan bir kimsenin, hastalığını her önüne gelene anlatması, içinde bulunduğu hâlden şikâyet etmek mi olur? Cevap: İmâm-ı...
Uyanıkken ele geçen kıymetlidir
Hamallar, rüyada, kendilerini paşa görür. Halbuki, uyanık iken, ellerine bir şey geçmez. Sual: Bazı kimseler, uykuda, rüya âleminde, kendini hükümdar veya yüksek mevki sahibi yahut büyük din âlimi olmuş, herkes, ilim öğrenmek için, etrafına...
İslam nimetinin elden çıkması
Kendilerine Müslüman süsü veren bazı kâfirler yeni, uydurma bir din kurmak istiyorlar!.. Sual: İslamiyet gibi, Allahın ihsan ettiği en kıymetli nimetlerin insanın elinden çıkmasının sebebi veya sebepleri nedir? Cevap: İslam nimetlerinin...
Mabet, ibadet için, toplanılan yerdir
badet yapmak için, toplanılan yerlere mabet veya ibadethane denir.Sual: Mabet ne demektir, buralarda ne yapılır, mabetlerin maksadı, gayesi nedir? Cevap: İbadet yapmak için, toplanılan yerlere Mabet veya İbadethane denir....
“Dünyayı kazanmakta nefisler için zillet, ahireti kazanmakta ise izzet vardır...”
Sual: İnsanlardan yiyecek, içecek istemek de, dilenmek gibi zillet mi olur? Cevap: Tezellül, bayağılık, kendini aşağı tutmak yani zillet demektir. Bir günlük yiyeceği, içeceği olan bir kimsenin, başkalarından yiyecek, içecek, para istemesi,...
Şükredilirse, nimetler artar
Kur'ân-ı kerîmde buyuruldu ki: ''Şükrederseniz, verdiğim nimetleri elbette arttırırım.''Sual: Bir insan veya bir millet kavuştukları nimetin kıymetini bilmezlerse, bu nimetler onların elinden gider mi?Cevap: Allahü...
İbadetler yalnız bedenle, yalnız malla ve hem beden hem de mal ile yapılanlar diye üçe ayrılır
Sual: Dinimizin yapılmasını emrettiği ibadetler kaç kısma ayrılmakta ve bu ibadetleri, vekalet yolu ile başkasına yaptırmak mümkün olur mu? Cevap: Dinimizin yapılmasını emrettiği ibadetler üç kısımdır ki bunlar sırasıyla şöyledir:...
Eshâb-ı kiramın yolunda birleşmeli
Eshâb-ı kiramın hepsi, Kur'ân-ı kerimi, Resûlullah efendimizden öğrendiler. Öğrendiklerini, gittikleri yerlere yaydılar. Sual: Zamanımızda Müslümanlar paramparça olmuş durumdadır. Herkes birleşmeli diyor, peki nerede birleşmelidir?...
Hac ibadetinin eda şartları
Hac ibadetinin farz olmasından başka, bu ibadeti yerine getirebilmek için de belli şartlar vardır. Sual: Hac ibadetinin yerine getirilmesi için de belli şartlar var mıdır? Cevap: Hac ibadetinin farz olmasından başka, bu ibadeti yerine...
İnsanlardan yiyecek, giyecek istemek
Aç veya hasta olanın, oturacak evi olsa da, yiyecek istemesi caizdir.  Sual: Aç, susuz olan bir kimse, başkalarından yiyecek, içecek ve başka temel ihtiyaçlarını isteyebilir mi? Cevap: Bir günlük yiyeceği bulunan kimsenin ve hiç yiyeceği...
Yakınları ziyaret etmek
Anayı, babayı ve zi-rahm-i mahrem olan akrabayı ziyaret etmek vacibdir. Sual: Bilhassa bayramlarda ön plana çıkan akraba ziyaretlerinde öncelik ve sıra nasıl olmalıdır? Cevap: Anayı, babayı ve zi-rahm-i mahrem olan akrabayı ziyaret etmek...
Din adamlarının kötüsü
Allahü teâlânın kıymet verdiği ilmi, Onun sevmediği yolda kullanmak, çok çirkin bir iştir. Sual: Din tahsili, din eğitimi yapıp da, insanlara fayda yerine zarar verenler olur mu? Cevap: Bu konuda, İmâm-ı Rabbânî hazretleri Mektûbât...
Mirac, akıl değil, iman işidir
Hazret-i Ebu Bekir, Miracı, tereddüt etmeden tasdik etti ve Sıddîklık makamına yükseldi. Sual: Mirac hadisesini aklımız almıyor diyenlere, ne demeli, nasıl cevap vermelidir? Cevap: Peygamberlik makamı aklın ve düşüncenin dışındadır,...
Namaz kılmayanın, dini yıkılır
Kâmil, olgun bir Müslüman, namaza durunca, sanki dünyadan çıkıp ahirete girer... Sual: Müslüman olduğu hâlde, namaz kılmayanın, namaza ehemmiyet vermeyenin veya şartlarını gözetmeyenin dini, imanı gider, yıkılır mı? Cevap: Bu konuda...
Kabir başında telkin vermek
'Resûlullah aleyhissalâtü vesselâm, definden sonra telkin vermeyi emreyledi." Sual: Ölen bir kimse, kabre konup defnedildikten sonra, kabrin başında ölü için telkin vermenin dinimizde yeri var mıdır? Cevap: Ölen bir kimse, defnedildikten...
Sünnetlere 'namaza' diye niyet etmek
Namaz vakti içinde, o vaktin farzından başka kılınan her namaz o vaktin sünneti de olmaktadır... Sual: Beş vakit namazın sünnetlerini kılarken, sadece 'Allah rızası için namaza' veya 'ilk kazaya kalmış öğlenin farzına'...
Allahü teâlânın taksimine razı olmak
İnsanın karşılaştığı her şey, Allahü teâlânın dilemesi ve yaratması ile var olmaktadır. Sual: Allahü teâlâdan razı olmak, bela ve nimet olarak gelen her şeyden razı olmak, itiraz etmemek mi demektir? Cevap: Rıza demek, Allahü...
Resûlullah Efendimiz, neseben üstündür
"Her asırda, her zamanda yaşayan insanların en iyilerinden, seçilmişlerinden dünyaya getirildim." Sual: Peygamber Efendimiz, nesep, soy itibarıyla da, diğer insanlardan üstün olarak mı yaratılmıştı? Cevap: Peygamber Efendimizin ve...
Namazda avret yerini örtmek
Namazda ve namaz dışında, avret yerini başkalarının görmemeleri için, örtmek farzdır. Sual: Kadın olsun, erkek olsun namaz kılarken örtülmesi gereken yerlerini örtmezse, kıldığı namaz sahih ve kabul olmaz mı? Cevap: Namazda ve namaz...
Allahü teâlâya karşı şükür borcu
İslâm âlimlerinden bazısı şükrü, "Allahü teâlânın varlığını düşünmek" diye tarif etmişlerdir. Sual: Şükür nedir ve insan, Allahü teâlâya karşı lazım olan şükür borcunu nasıl ve ne şekilde yapmalıdır? Cevap: Allahü...
Yapılması emredilenler dört kısımdır
'Müslümanlara yapılması emir olunan şeyler, dört kısımdır. Bunlar; farz, vacib, sünnet ve nafiledir." Sual: Bir Müslümanın yapması gereken emirler ve bunların hükümleri, isimleri nedir? Cevap: İbni Âbidînde bu konuda buyuruluyor...
Din adamı görünen din düşmanları
Allahü teâlânın kalplerini kararttığı ve mühürlediği kötü din adamlarına "Bidat ehli" yani "mezhepsiz" denir. Sual: Din adamı olarak görünüp, aslında bozuk hatta din düşmanı olanları anlamanın, tanımanın bir yolu var mıdır?...
Peygamber efendimizin hicreti
Peygamber efendimiz, 622 senesinde, Mekke'den Medine'ye gitti. Bu yolculuğuna "Hicret" denir. Sual: Peygamber efendimizin Mekke'den, Medine'ye hicreti nasıl olmuştur, İslâm tarihinde bu hicretin önemi nedir? Cevap: Peygamber...
Meleklere iman, nasıl olmalıdır?
Kiliselerde ve bazı filmlerde 'melek' diye gösterilen kanatlı kadın resimleri uydurmadır. Sual: Melekler nasıl varlıklardır ve meleklere iman nasıl olmalıdır? Cevap: Bu konuda Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin İ'tikâdnâme...