banner32
banner23
Osman Ünlü
Osman Ünlü
Yazarın Makaleleri
Resûlullah Efendimiz, neseben üstündür
"Her asırda, her zamanda yaşayan insanların en iyilerinden, seçilmişlerinden dünyaya getirildim." Sual: Peygamber Efendimiz, nesep, soy itibarıyla da, diğer insanlardan üstün olarak mı yaratılmıştı? Cevap: Peygamber Efendimizin ve...
Namazda avret yerini örtmek
Namazda ve namaz dışında, avret yerini başkalarının görmemeleri için, örtmek farzdır. Sual: Kadın olsun, erkek olsun namaz kılarken örtülmesi gereken yerlerini örtmezse, kıldığı namaz sahih ve kabul olmaz mı? Cevap: Namazda ve namaz...
Allahü teâlâya karşı şükür borcu
İslâm âlimlerinden bazısı şükrü, "Allahü teâlânın varlığını düşünmek" diye tarif etmişlerdir. Sual: Şükür nedir ve insan, Allahü teâlâya karşı lazım olan şükür borcunu nasıl ve ne şekilde yapmalıdır? Cevap: Allahü...
Yapılması emredilenler dört kısımdır
'Müslümanlara yapılması emir olunan şeyler, dört kısımdır. Bunlar; farz, vacib, sünnet ve nafiledir." Sual: Bir Müslümanın yapması gereken emirler ve bunların hükümleri, isimleri nedir? Cevap: İbni Âbidînde bu konuda buyuruluyor...
Din adamı görünen din düşmanları
Allahü teâlânın kalplerini kararttığı ve mühürlediği kötü din adamlarına "Bidat ehli" yani "mezhepsiz" denir. Sual: Din adamı olarak görünüp, aslında bozuk hatta din düşmanı olanları anlamanın, tanımanın bir yolu var mıdır?...
Peygamber efendimizin hicreti
Peygamber efendimiz, 622 senesinde, Mekke'den Medine'ye gitti. Bu yolculuğuna "Hicret" denir. Sual: Peygamber efendimizin Mekke'den, Medine'ye hicreti nasıl olmuştur, İslâm tarihinde bu hicretin önemi nedir? Cevap: Peygamber...
Meleklere iman, nasıl olmalıdır?
Kiliselerde ve bazı filmlerde 'melek' diye gösterilen kanatlı kadın resimleri uydurmadır. Sual: Melekler nasıl varlıklardır ve meleklere iman nasıl olmalıdır? Cevap: Bu konuda Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin İ'tikâdnâme...
“Biz ona son verdik, ya Rabbi”
"Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, kumar okları, pistir, şeytan işidir..." Sual: Alkollü içkilerin yasak, haram edilmesinin hazret-i Ömer ile bir alakası, ilgisi var mıdır? Cevap: Bu konu, Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn kitabında...
Bugün Kurban
Şevval ayının birinci günü fıtır bayramının, Zilhiccenin onuncu günü de, Kurban Bayramının birinci günleridir. Sual: Bayramın ilk günü ne yapmalı, nasıl hazırlanmalı, neleri yapmalı, dinimizin bu husustaki tavsiyeleri nelerdir? Cevap: Şevval...
Kurban edilen, İsmail aleyhisselamdı
Kurban edilmek istenenin hazret-i İshak olduğu, uydurma Tevratta bildirilmektedir. Sual: Bazı kimseler, kurban edilmek istenen İshak aleyhisselamdı diyorlar. Böyle bir şeyin aslı var mıdır? Cevap: Kurban edilmek istenenin hazret-i İshak olduğu,...
Çok zayıf hayvan kurban olmaz
Bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz. Sual: Zayıf veya gözleri görmeyen bir hayvanı, kurban olarak kesmek uygun olur mu? Cevap: Fıkıh kitaplarında; 'Bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen,...
İyiler iyileri, kötüler kötüleri sever
Bir kimsenin sevdiklerine, arkadaşlarına bakarak, onun nasıl adam olduğu anlaşılır. Sual: Her insan, kendi yaratılışına uygun olanları mı sevip onlarla dost olabilir? Cevap: Hadis-i şerifte; (Herkes, kendisine ihsan edeni sever. Bu...
​İslâmiyete uyan herkes rahat eder
Sual: Müslüman olmayan bir kimse, İslâmiyet'in bildirdiği hükmü yerine getirse, bunun karşılığını dünyada görür mü? Cevap: Allahü teâlânın merhameti, ihsanı, nimetleri, sonsuzdur. Kullarına çok acıdığı için, onların...
İnsanda tercih hürriyeti vardır
Sual: İnsanlar, dünyada, yaptıkları veya söylediklerini, yapmak ve söylemek mecburiyetinde midirler? Cevap: İnsan bir şey yapacağı zaman, önce bunu seçer, irade edip ister, sonra yapar. Bundan dolayı, kullar, iş yapmakta mecbur değildir....
Korkulu yerlerde ve düşman karşısında, emin ve rahat olmak için "Li îlâfi sûresini okumalıdır..."
Korkulu yerlerde ve düşman karşısında, emin ve rahat olmak için" Li îlâfi sûresini okumalıdır..." Sual: Korkulu yerlerde ve düşman karşısında okunacak belli bir dua veya dualar var mıdır? Cevap: Bu konuda Mektûbât kitabında şu bilgi...
Eshâb-ı kiramın yolunda birleşmeli
"Karanlık gecelerde, yıldızlar yol gösterdikleri gibi, Eshâbım da, saadet yolunu göstermektedirler..." Sual: Zamanımızda Müslümanlar paramparça olmuş durumdadır. Herkes birleşmeli diyor, peki nerede birleşmelidir? Cevap: Allahü teâlânın,...
İstanbul'un Fethinin 564.Senesini Tebrik Ederiz
Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, İstanbul'un müslümanlar tarafından alınacağını müjdeleyip, İstanbul'u alan kumandan ve askere dua buyurmuşlardır. Bu müjdeye ve duaya kavuşmak, islam padişahlarının hepsinin ortak...
DİNSİZ BİR GENÇLİK YETİŞİYORDU
DİNSİZ BİR GENÇLİK YETİŞİYORDU Türkiye Takvimi –10 Nisan 2017 Yıllarca önce idi. Bir dost meclisinde, gazetemizin kurucusu merhum Enver Ören Ağabey ile beraber oturuyorduk. Orada, başından geçen bir olayı bizlere şöyle anlatmıştı:...
İki cihan saadetine kavuşmak
İki cihan saadetine kavuşmak; dünya ve ahiretin efendisi olan, Muhammed aleyhisselama tabi olmaya bağlıdır.   Sual: Bir kimsenin, dünyada ve ahirette saadete kavuşması, rahat ve mesut olması ne ile mümkün olur?   Cevap: İki cihan saadetine...
ÇORBADA TUZUN OLSUN
Enver Abi'den bize, emanet bu gazete; Öyle bir gazete ki, sevdalı memlekete; Kavuşmaya vesile huzura, saadete;     Haydi yeni bir gayret, parlayan yüzün olsun;   Bir abone de sen bul, çorbada tuzun olsun…   Türkiye, huzur verir huzur girsin...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberler hakkında bilmemiz vâcip olan sıfatlar yedidir: Emânet : Emânete hıyânet etmezler. Sıdk : Bütün Peygamberler sözlerinde sâdık olurlar. Her sözleri doğrudur. Tebliğ : Allahü teâlânın emir ve yasaklarının hepsini, ümmetlerine...
İmam-ı Rabbani Hazretlerinden İnciler
Allahü teâlâ, kuvvetinizi artdırsın ve yardımcınız olsun! İyilik edene teşekkür lâzım olduğunu akl da, islâmiyyet de göstermekdedir. Şükrün derecesi, gelen ni'metlerin mikdârına bağlıdır. Ni'met, ne kadar çok ise, şükr...
Günah işlemeyin!
HAZRET-İ ÖMER - 20 (radıyallahü anh) Günah işlemeyin!   Sa'd ibni ebi Vakkas hazretlerini, bir gün, Gönderdi Ömer Faruk, İran'ın fethi için.   Kisra, elçi gönderip, hemen Ebi Vakkas'a, Sordu ki: (Gelmenizin, sebebi ne acaba?)...
Âb-ı Hayat - 1378
Enver abim buyurdular ki;   Bir gün Mübârekler buyurdular ki, Efendim, Allahü teâlâ bu hizmetlerden dolayı bir nimet verirse, mesela, inşâallah Cennet nimetini verirse, kapıdan içeriye ayağımı atarım, ama ikinci ayağımı koymam, buyurdular....