14
Eyl 2018
Ölüye telkin vermek sünnettir

Kabirdeki meyyite telkin yapmanın meşru olduğu Cevherede yazılıdır.  Sual: Ölen bir kimse, kabre konup defnedildikten sonra, kabrin başında, defnedilen bu meyyite telkin vermenin dinimizde yeri var mıdır? Cevap: Ölen ve kabre konup defnedilen...

MAKALEYİ OKU
05
Eyl 2018
Boğularak, yanarak ölenler şehittir

Hastalıktan, din bilgilerini öğrenmekte, öğretmekte ve yaymakta iken ölenler şehit olurlar.   Sual: Suda boğularak veya bir yangın esnasında yanarak ölenler, eğer imanları varsa şehit olarak mı ölürler? Cevap: Boğularak,...

MAKALEYİ OKU
30
Ağu 2018
Eshâb-ı kiramdan birine dil uzatan

Akıllı kimse, İslâmiyeti bizlere bildiren Eshâb-ı kirama kötü söz söylemez. Sual: Eshâb-ı kiramdan bazılarına inanıp bazılarına inanmamak, İslâmiyete leke getirmez mi? Cevap: Bu konuda İmâm-ı Rabbânî hazretleri...

MAKALEYİ OKU
26
Ağu 2018
Evliyanın ruhlarının hâzır olması

Allahü teâlânın hâzır olması ile, ruhların hâzır olması arasında çok fark vardır. Sual: Evliyanın ruhları her zaman hâzır olur demek, dinen uygun mudur? Cevap: Bu konu Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerine de sual edilmiş ve bu...

MAKALEYİ OKU
24
Ağu 2018
Çobanlık, bahçıvanlık yapmak

Kendinin ve çoluk çocuğunun nafakasını temin için çalışmak farzdır. Sual: Bazı kimseler, başkasının işinde çalışmayı, çobanlık, bahçıvanlık gibi işleri yapmayı, zillet aşağılık olarak görmektedir. Gerçekten dinimiz açısından...

MAKALEYİ OKU
20
Ağu 2018
Kurban Bayramı

Bayram namazlarının şartları, cuma namazının şartları gibidir. Sual: Bayramın ilk günü ne yapmalı, nasıl hazırlanmalı, neleri yapmalı, dinimizin bu husustaki tavsiyeleri nelerdir? Cevap: Şevval ayının birinci günü Fıtır Bayramı'nın,...

MAKALEYİ OKU
19
Ağu 2018
Arefe günü ve teşrik tekbirleri

Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği bir gündür." Sual: Arefe diye hangi güne denir ve bu günün önemi, özelliği, fazileti nedir? Cevap: Arefe; Zilhicce ayının dokuzuncu günü, Kurban Bayramı'ndan...

MAKALEYİ OKU
17
Ağu 2018
Kurbanın kesildiği günler

Bildirilen üç günden önce veya sonra kesilen hayvan, kurban olmaz. Sual: Kurban edilecek hayvanı, Kurban Bayramından önce veya sonra kesince de kurban kesilmiş olur mu? Cevap: Kurban, Zilhicce ayının onuncu günü bayram namazından sonra başlayıp,...

MAKALEYİ OKU
16
Ağu 2018
Kurbanlık hayvan satın alınırken

Kurbanlık alınırken; 'Bayram günü kesmesi vacib olan kurbanımı almaya” diye niyet etmelidir. Sual: Kurbanlık hayvanları satın alırken, kurban etmeye diye niyet etmek gerekir mi yoksa kesim yerinde hayvan kesilirken mi niyet etmelidir? Cevap: Bir...

MAKALEYİ OKU
27
Tem 2018
Alkol kullananın yaptığı ibadet

Hadîs-i şerifte buyuruldu ki: "Bir yudum şarap içene, Allahü teâlâ üç gün gadab eder." Sual: Alkol kullananın yaptığı ibadetler, kıldığı namazlar kabul olmaz mı? Cevap: Peygamber efendimiz bir hadîs-i şeriflerinde; (Bir yudum şarap...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2018
Namazları evvel vaktinde kılmalı

Hadîs-i şerifte buyuruldu ki: "İbadetlerin en kıymetlisi, evvel vaktinde kılınan namazdır." Sual: Beş vakit namazı, yalnız olarak kılan kimse, vakit girer girmez kılmalı mıdır? Cevap: Sabah namazını her mevsimde İsfâr etmek,...

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2018
İmamın sesini cemaat duymazsa

İmamın, cemaat işitecek kadar, sesini yükseltmesi sünnettir. Daha fazla yükseltmesi mekruhtur. Sual: Cemaatle namaz kılarken, cemaatin gerisindekiler imamın sesini duymazlarsa, ne yapmalı, nasıl hareket etmelidir? Cevap: Konu ile alakalı...

MAKALEYİ OKU
24
Tem 2018
İmanı olan namazını kılar

Allahü teâlâ, kullarının yalnız kendisine ibadet etmeleri için, namazı farz etti. Sual: Dinimizin emrettiği ibadetler içinde, yerine getirilmediği zaman imanı bile tehlikeye sokan ibadet hangisidir? Cevap: Kitâb-ül-fıkh-alel-mezâhib-il-erbe'ada,...

MAKALEYİ OKU
23
Tem 2018
Torununa zekât vermek

Anaya, babaya ve dedelerin, ninelerin hiçbirine ve kendi çocuklarına ve torunlara zekât verilmez. Sual: Bir kimse, annesine, babasına, dedelerine, ninelerine, çocuklarına ve torunlarına zekât verebilir mi? Cevap: Anaya, babaya ve dedelerin,...

MAKALEYİ OKU
22
Tem 2018
Alkolün azı da haramdır

Hadîs-i şerifte buyuruldu ki: "Çok içildiği zaman sarhoş eden şeyin, az içilmesi de haramdır." Sual: Bazı kimseler, alkollü içkilerin az içilmesinin haram olmadığını söylüyor. Böyle bir şeyin aslı var mıdır? Cevap: Konu ile...

MAKALEYİ OKU
16
Tem 2018
Hastanın hastalığından şikâyetçi olması

Hastalığı herkese söyleyip, hâlinden şikâyet etmek haramdır. Şikâyet niyeti ile değilse haram olmaz.Sual: Hasta olan bir kimsenin, hastalığını her önüne gelene anlatması, içinde bulunduğu hâlden şikâyet etmek mi olur? Cevap: İmâm-ı...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2018
Uyanıkken ele geçen kıymetlidir

Hamallar, rüyada, kendilerini paşa görür. Halbuki, uyanık iken, ellerine bir şey geçmez. Sual: Bazı kimseler, uykuda, rüya âleminde, kendini hükümdar veya yüksek mevki sahibi yahut büyük din âlimi olmuş, herkes, ilim öğrenmek için, etrafına...

MAKALEYİ OKU
11
Tem 2018
İslam nimetinin elden çıkması

Kendilerine Müslüman süsü veren bazı kâfirler yeni, uydurma bir din kurmak istiyorlar!.. Sual: İslamiyet gibi, Allahın ihsan ettiği en kıymetli nimetlerin insanın elinden çıkmasının sebebi veya sebepleri nedir? Cevap: İslam nimetlerinin...

MAKALEYİ OKU
10
Tem 2018
Mabet, ibadet için, toplanılan yerdir

badet yapmak için, toplanılan yerlere mabet veya ibadethane denir.Sual: Mabet ne demektir, buralarda ne yapılır, mabetlerin maksadı, gayesi nedir? Cevap: İbadet yapmak için, toplanılan yerlere Mabet veya İbadethane denir....

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2018
“Dünyayı kazanmakta nefisler için zillet, ahireti kazanmakta ise izzet vardır...”

Sual: İnsanlardan yiyecek, içecek istemek de, dilenmek gibi zillet mi olur? Cevap: Tezellül, bayağılık, kendini aşağı tutmak yani zillet demektir. Bir günlük yiyeceği, içeceği olan bir kimsenin, başkalarından yiyecek, içecek, para istemesi,...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2018
Şükredilirse, nimetler artar

Kur'ân-ı kerîmde buyuruldu ki: ''Şükrederseniz, verdiğim nimetleri elbette arttırırım.''Sual: Bir insan veya bir millet kavuştukları nimetin kıymetini bilmezlerse, bu nimetler onların elinden gider mi?Cevap: Allahü...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2018
İbadetler yalnız bedenle, yalnız malla ve hem beden hem de mal ile yapılanlar diye üçe ayrılır

Sual: Dinimizin yapılmasını emrettiği ibadetler kaç kısma ayrılmakta ve bu ibadetleri, vekalet yolu ile başkasına yaptırmak mümkün olur mu? Cevap: Dinimizin yapılmasını emrettiği ibadetler üç kısımdır ki bunlar sırasıyla şöyledir:...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2018
Eshâb-ı kiramın yolunda birleşmeli

Eshâb-ı kiramın hepsi, Kur'ân-ı kerimi, Resûlullah efendimizden öğrendiler. Öğrendiklerini, gittikleri yerlere yaydılar. Sual: Zamanımızda Müslümanlar paramparça olmuş durumdadır. Herkes birleşmeli diyor, peki nerede birleşmelidir?...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2018
Hac ibadetinin eda şartları

Hac ibadetinin farz olmasından başka, bu ibadeti yerine getirebilmek için de belli şartlar vardır. Sual: Hac ibadetinin yerine getirilmesi için de belli şartlar var mıdır? Cevap: Hac ibadetinin farz olmasından başka, bu ibadeti yerine...

MAKALEYİ OKU