Ak Parti Balıkesir Kadın Kolları'ndan 8 Mart açıklaması

Ak Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

Ak Parti Balıkesir Kadın Kolları'ndan 8 Mart açıklaması

AK PARTİ BALIKESİR KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Basın Açıklaması

Bugün azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların günü. 8 Mart
vesilesiyle emekçi tüm kadınlara selam ediyorum. Alın terinin, emeğin hakkını her
daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygılarımı
sunuyorum.
Bizim aslında 8 Mart’ta vereceğimiz en büyük mesaj: Büyük Türkiye hedefimizi kadın
erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli
bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya,
kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz.
Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bu günde Sayın Genel Başkanımız,
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002’den bu yana hem temel insan
hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık,
istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık.
2002’de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafında Hakkâri’de ilan
edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla
mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler
ekledik.
Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve namus cinayeti cezalarının
artırılması, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak
üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan
anneye 5 yıl erken emeklilik imkânı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde
yapılmıştır.
Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına
almıştır. Türk kadını, pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde

etmiştir. Ülkemizde kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda %4.1 oranında temsil
edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle
birlikte parlamentoda kadın temsil oranı, %17.4’e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi
temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır.
AK Parti hükümetleri döneminde eğitim, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul
edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranı %
13,5 iken bu rakam 2020 yılında % 48,5’e ulaşmıştır.
SGK teşvikleri, Gelir Vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler,
hibe ve fonlardaki kadınlar lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına,
işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik. Kadın iş gücüne katılma oranı %
27’den 34’e, kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyona yükseldi.
Kadın Kolları olarak bizler de hem il il Türkiye’yi dolaştığımız kadın emeği
buluşmalarımız hem de "Nerede Kalmıştık’’ eğitim projemizle beşeri sermayemizi
güçlendirmek için çalışıyoruz.
Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle de mücadele
etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanun ile tek bir
metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık
söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim
beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden
düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde,
Anayasa’da, TCK’da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik
şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni
düzenlemeyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama
şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz.
Son olarak, biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın-
erkek omuz omuza Büyük Türkiye’yi inşa edeceğimize inancımız tamdır. 8 Mart
vesilesi ile tüm emekçi kadınları buradan saygıyla selamlıyorum.

Körfezde Haber®

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER