Uygur'dan 'İcra ve İflas Kanunu' ile ilgili açıklama

Uygur'dan 'İcra ve İflas Kanunu' ile ilgili açıklama

MİLLETVEKİLİ UYGUR “UZUN ZAMANDIR BEKLENEN İCRA VE İFLAS
KANUNU’ NDA VE CEZA VE GÜVENLİK KANUNU’ NDA DEĞİŞİKLİK YAPAN
TEKLİFLER KOMİSYONUMUZDA KABUL EDİLDİ”

AK Parti Balıkesir Milletvekili, MKYK Üyesi, Adalet Komisyonu Katip Üyesi Av. Belgin
UYGUR, TBMM Adalet Komisyonunda görüşmeleri tamamlanan “İcra ve İflas Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ve “Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi” ne dair açıklamalarda bulundu.
UYGUR; “TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul ettiğimiz İcra ve İflas Kanununda değişiklik
içeren kanun teklifi ile iflas kapsamındaki satışlarda işletmenin devamlılığı ve ekonomiye
katkısı gözetilecek. Ticari ve ekonomik olarak bütünlük arz eden mal ve hakları bünyesinde
bulunduran ya da bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan
işletmelerin tamamı satılacak. Alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesi korunacak.
Konkordato kurumu daha işlevsel hale getirilecek. İflas tasfiyesinin daha etkin bir şekilde
yürütülebilmesi için, iflas idare memurlarının niteliklerini artırılacak .” dedi.
Milletvekili UYGUR; “Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde AK Parti Hükümetlerimiz tarafından yapılan ticari ve ekonomik hayatımızda
köklü ve önemli değişikliklerle, ülkemizde yatırım ortamı iyileştirildi, uluslararası raporlarda
ülkemizin yatırım yapılabilme görünümü daha da yükseltildi. Yapılan yeni değişikliklerle de
ekonomik ve ticari hayatın daha sağlam bir zeminde yürütülmesine katkı sağlanmış
olacaktır.” dedi.
‘ÖZGÜR BİREY, GÜÇLÜ TOPLUM; DAHA DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da değişiklik içeren teklifle ilgili
olarak Milletvekili UYGUR; “Bu teklifle ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme
kurullarının incelediği yerler bakımından görev alanı genişletilecek. Ceza ve infaz
kurumlarının yönetim ve işleyişi ile ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan sorunların
giderilmesi yanında Türk Ceza Kanununda değişiklikle uygulamada ortaya çıkan farklılıklar
giderilecek.” dedi.
Teklif ile; Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları tarafından mevzuat ve
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde, ceza infaz
kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarına yönelik düzenlenen raporların

bir örneği Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da
gönderilecek.
Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında
oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi
hususunda görevli ve yetkili olacak.
Yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına
karar verildiği takdirde, sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak, bu hükümlülerin durumları
İçişleri Bakanlığınca değerlendirilecek. Böylece, yabancı hükümlünün koşullu salıverilmesi
veya cezasının infazının tamamlanması halleri bakımından uygulanan bu tedbir, denetimli
serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da
uygulanacak.
Bulundukları ceza infaz kurumundan başka bir kuruma nakil talebinde bulunan hükümlülerin
maddi durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu hükümlülerden nakil
giderleri alınmayacak.
Hükümlüler, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda Adalet Bakanlığınca
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde elektronik yöntemlerle de mektup alıp
gönderebilecek.
Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks
ve telgrafların, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak,
hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırabilecek.
Teklife göre ayrıca hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor, tutuklu ve
hükümlüler bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi
gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılıyor.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da değişiklik içeren teklifle, vatandaş
odaklı hizmet, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığının ve
tarafsızlığının güçlendirilmesi, hukuk güvenliğinin geliştirilmesi, adalete erişimin
kolaylaştırılmasının hedeflendiğine değinen UYGUR; “Sayın Cumhurbaşkanımızın, İnsan
Hakları Eylem Planı’nda açıkladığı gibi amacımız: ‘Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha
Demokratik Bir Türkiye.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 15:08

Bekir Terzioğlu

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER