Disiplinler Arası Gömeç Buluşmaları Start Alıyor

Disiplinler Arası Gömeç Buluşmaları Start Alıyor

Balıkesir Üniversitesi’nin öncülüğünde ve Gömeç Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen
Disiplinler Arası Gömeç Buluşmaları -Doğal ve Kültürel Miras Vizyonu- Sempozyumu”, 26-
28 Ekim 2023 tarihleri arasında Gömeç-Balıkesir Nuri Bozyel Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilecek. Sempozyum, Gömeç’in sahip olduğu değerlerle ilgili farkındalık
sağlanmasını, bu değerlerin korunarak çağdaş yaklaşımlarla Gömeç vizyonuna katkı
sunmasını amaçlıyor.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, 26-28 Ekim 2023 tarihleri
arasında Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Nuri Bozyel Kültür Merkezi’nde “Disiplinler Arası
Gömeç Buluşmaları -Doğal ve Kültürel Miras Vizyonu- Sempozyumu” gerçekleştirilecek.
Sempozyum, Gömeç ve çevresini geçmişi ve bugünüyle tanıtmayı, Gömeç’in sahip olduğu
değerlerle ilgili farkındalık sağlanmasını, bu değerlerin korunarak çağdaş yaklaşımlarla
Gömeç vizyonuna katkı sunulmasını amaçlıyor.
Balıkesir Üniversitesi’nin öncülüğünde ve Gömeç Belediyesi’nin ev sahipliğindeki
sempozyum, Balıkesir Kent Konseyi, Gömeç Kent Konseyi, Adramytteion Araştırmaları,
Burhaniye Ticaret Odası, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası, Gömeç Zeytinciler
Derneği, Özem’le Yaşam, Akkızhan Otel, ToNe City Otel, Cunda Uygulama Oteli, Turizm ve
Destinasyon Geliştirme Derneği olmak üzere birçok paydaş tarafından destekleniyor.
Farklı disiplinlerden çalışmalar paylaşılacak
Gömeç ve çevre sahasının doğal, tarihi, kültürel değerleri ile sanatsal ögelerini ele alan
bilimsel çalışmaların sunumlarla bir çatı altında toplanmasını hedefleyen sempozyuma,
Gömeç’in gelecek vizyonuna katkı sunmak ve yön vermek amacındaki farklı disiplinlere ait
çalışmaları, üretimleri, uygulama ve modelleri paylaşmak üzere pek çok kişi ve kurum
katılacak. Sempozyumda akademik bildirilerin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif içerikli
atölye çalışmalarına, projelere ve etkinliklere de yer verilecek.
Dolu dolu bir program
Sempozyum kapsamında, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Gömeç”, “Gömeç’te Yerel
Kalkınmaya Katkılarıyla Ulusal ve Uluslararası Projeler”, “Kent Ekonomisi, Kırsal Kalkınma ve
Turizm”, “Antik Çağdan Yakın Döneme Kültür Varlıkları ve Kimlik”, “Gömeç’in Markalaşma
Sürecinde Tecrübeler ve Adımlar”, “Kültürel Miras, Yaşam, Sanat ve Kent Buluşmaları”,
“Alternatif Turizm ve Bisiklet”, “Bereketin ve Yeşilin En Güzel Hali Zeytin-Zeytinyağı”, “Farklı
Boyutlarıyla Çevre ve Sürdürülebilirlik”, “Destinasyon Yönetimi ve Sürdürülebilirlik” ve
“Toplumsal Yönleriyle Gömeç” başlıklı oturumlar hayata geçirilecek.

“Gömeç Buluşmaları”, “Küresel Sanat Koridorunda Gömeç Durağı”, “Gömeç Kent Eskizleri”
başlıklı sergilerin yanı sıra “Gömeç’in Kültürel İzleri”, “Kültürlerarası Sanatsal Bağ Kurma
Nesnesi Olarak Telden Ayakkabı Modellemesi: Evrensel Gösterge Üretimi Etkinliği”,
“Gömeç’te Kültürel Rota: Fotoğraf ve Kolaj”, “Gömeç’in Kültürel Haritası: Psikocoğrafik
Haritalama” ve “GastroArt” gibi sanat atölyeleri de düzenlenecek. Adramyttene Rivierası
bisiklet turu ve Gömeç kültür gezisi de programda yer alan etkinlikler arasında bulunacak.

10.00 – Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı (Program ve Detaylar)
10.05 – Gömeç Tanıtım Videosu
10.10 – Protokol Konuşmaları
10.45 –12.00 Arası
Açılış Oturumu; Cumhuriyetimizin 100. Yılında Gömeç
Oturum Başkanı, Prof. Dr. Abdullah SOYKAN, Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Engin BERBER-Ege Üniversitesi, “20 Yıl Sonra Gömeç”
Araştırmacı ve Tarihçi Kemal GİRGİN, “Millî Mücadelede Gömeç”
Prof. Dr. Kenan MORTAN- EİSTİ-PARİS, “Gömeç: Dün / Bugün / Yarın”
12.00 – Sanat Sergileri Açılışı
 “Gömeç Buluşmaları” Sergisi
Balıkesir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Altay ALDOĞAN, Doç. Dr. Aylin GÜNGÖR, Doç. Dr. Burçak BALAMBER,
Doç. Dr. Cumhur Okay ÖZGÖR, Öğr. Gör. Derya ARSLAN, Doç. Dr. Duygu SABANCILAR
IŞTIN, Prof. Dr. Elif ÇİMEN, Dr. Öğr. Üyesi Elif Feyza TÜRKMEN, Dr. Öğr. Üyesi Esra
AYDIN, Doç. Dr. Fergana KOCADORU ÖZGÖR, Doç. Dr. Gökçe Aysun KILIÇ, Arş. Gör. Dr.
İbrahim KORKMAZ, Öğr. Gör. Neslihan KILIÇ GÜRÇAY, Doç. Dr. Öznur IŞIR, Doç. Dr.
Sabriye ÇELİK UĞUZ, Doç. Dr. Selvihan KILIÇ ATEŞ, Prof. Dr. Serdar YILMAZ, Arş. Gör.
Rukiye DERDİYOK
 “Küresel Sanat Koridorunda Gömeç Durağı" Dijital Baskı ve Enstalasyon Sergisi
Resim ve Enstalasyon Sanatçısı Ahmet DİLEK, Hamburg
Küratör Doç. Dr. Songül ASLAN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 “Gömeç Kent Eskizleri”
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ)
12.30 – Sanat Atölyeleri
 “Gömeç’in Kültürel İzleri”
Doç. Dr. Selvihan KILIÇ ATEŞ, Balıkesir Üniversitesi
 “Kültürlerarası Sanatsal Bağ Kurma Nesnesi Olarak, Telden Ayakkabı Modellemesi:
Evrensel Gösterge Üretimi Etkinliği”
Resim ve Enstalasyon Sanatçısı Ahmet DİLEK, Hamburg
Sergi ve Etkinlik Küratörü Doç. Dr. Songül ASLAN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
13.00-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 –14.15 Arası
1. Özel Oturum: Gömeç’te Yerel Kalkınmaya Katkılarıyla Ulusal ve Uluslararası Projeler
Oturum Başkanı, Prof. Dr. M. Oğuzhan İLBAN, Balıkesir Üniversitesi
 Prof. Dr. Mustafa SARI, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
“Gömeç Sualtı Heykel Galerisi ve Yapay Resif Uygulamalarına Sualtından Bakış”
 Mustafa AYSEL, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı
''Gömeç' te Karavan, Glamping, Sörf Kampı''
14.15-15.00 Arası Kültür-Sanat Atölyeleri
 “Gömeç’in İz Düşümü”
Doç. Dr. Gökçe Aysun KILIÇ, Balıkesir Üniversitesi
 “Gömeç’te Kültürel Rota: Fotoğraf ve Kolaj”

2

Prof. Dr. Serdar YILMAZ & Doç. Dr. Öznur IŞIR
 “Tahta Baskı Atölyesi”, Emine KUŞCUL
 “Drama Atölyesi”, Mana UYGUR
14.30-15.00 ARA
15.00 –16.00 Arası
2. Oturum; Kent Ekonomisi, Kırsal Kalkınma ve Turizm
Oturum Başkanı, Prof. Dr. Kenan MORTAN, EİSTİ-PARİS
 Prof. Dr. M. Oğuzhan İLBAN & Öğr. Gör. İlhan DEVECİ, Balıkesir Üniversitesi
“Kaz Dağlarında Sürdürülebilir Bal Ormanı ve Bal Köy Projesi”
 Doç. Dr. Arman Zafer YALÇIN, Balıkesir Üniversitesi
“Cumhuriyetin 2. Yüzyılında Gömeç İçin Sürdürülebilir Bir Yerel Kalkınma Modeli Önerisi”
 Doç. Dr. Ferhat TOPBAŞ, Arş. Gör. Menekşe ÇİÇEK & Arş. Gör. Fatma DAHIN, İzmir
Demokrasi Üniversitesi
“Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Yerel Yönetimlerin Rolü”
 Doç. Dr. Ali SOLUNOĞLU & Blm. Uzm. Sevcan SOLUNOĞLU, Balıkesir Üniversitesi
“Covid-19 Pandemi Sürecinde Hizmet İşletmeleri Personel Seçim Sürecinde Çok Kriterli Karar
Verme Yöntemlerinin Kullanılması: Edremit Körfezi Örneği”
 Dr. Öğretim Üyesi Hasret ULUSOY MUTLU & Dr. Öğretim Üyesi Arzu BALIKOĞLU,
Balıkesir Üniversitesi
“Edremit (Balıkesir) Körfez Bölgesi Tur Programlarında Göneç'in Yeri
16.00-16.30 Arası
Sanat Atölyesi
 “Gömeç’te Kültürel Rota: Fotoğraf ve Kolaj”
Prof. Dr. Serdar YILMAZ & Doç. Dr. Öznur IŞIR
 “Kültürlerarası Sanatsal Bağ Kurma Nesnesi Olarak, Telden Ayakkabı Modellemesi:
Evrensel Gösterge Üretimi Etkinliği”
Resim ve Enstalasyon Sanatçısı Ahmet DİLEK, Hamburg
Sergi ve Etkinlik Küratörü Doç. Dr. Songül ASLAN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
16.00-16.30 ARA
16.30 –18.00 Arası
3. Oturum; Antik Çağdan Yakın Döneme Kültür Varlıkları ve Kimlik
Oturum Başkanı, Prof. Dr. Selami SELVİ, Balıkesir Üniversitesi
 Prof. Dr. Serdar YILMAZ, Balıkesir Üniversitesi
“Gömeç’in Görsel Kimlik Algısı Üzerine Birlikte Düşünme Pratiği”
 Dr. Öğr. Üyesi H. Murat ÖZGEN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
“Adramytteion Araştırmaları Platformu’nunKörfez Yüzey Araştırmaları KapsamındaGömeç Sahası
Çalışmaları”
 Arş. Gör. B. Burak AYKANAT & Arş. Gör. Ali ÖZTÜRK, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
“Antik Kaynaklar ve Güncel Arkeolojik Veriler Işığında Kisthene Üzerine Bir Değerlendirme”
 Sanatta Yeterlilik (Doktora) Öğrencisi Gülşah GÖKSU, Balıkesir Üniversitesi
“Höyük Olgusu, Kız Çiftliğinde Kültür Sanat ve Gömeç Ekseni”
 Dr. Öğr. Üyesi Figen ERDOĞDU, Balıkesir Üniversitesi
“Bayındırlık Faaliyetlerinin Kültür Varlıkları Üzerine Etkileri: Balıkesir İli Gömeç İlçesi Yaya
Mahallesi Mezarlığı”

27 Ekim 2023 Cuma, 2. Gün

3

09.00-12.00 Arası

“ADRAMYTTENE RİVİERASI BİSİKLET TURU”
(Metin YÖRÜK, Çağrı TANKİŞİ ve Necmi TEL Anısına)

-Edremit-Akçay, Burhaniye-Ören/ Adramytteion Antik Kenti, Gömeç- Karaağaç/ Gemiyatağı Koyu-
Gömeç Dalış Köyü, Gömeç Sahili/ Kisthene Antik Kenti, Heykel Sempozyum Alanı, Sulak Alan ve

Balıkçı Barınağı ve Gömeç Merkez/Nuri Bozyel Kültür Merkezi-
-Balıkesir Üniversitesi, Gömeç Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi,

Ören-Adramytteion Derneği, İda Madra Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu, Balıkesir Bisiklet
Spor Kulübü (BABİS), Balıkesir Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (BAÜBİS),
Ayvalık Bisikletlileri (AYVELO), VeloAdra Bisiklet Topluluğu-

09.30-10.30 Arası
1. Oturum; Gömeç’in Markalaşma Sürecinde Tecrübeler ve Adımlar
Oturum Başkanı, Doç. Dr. Muammer BEZİRGAN, Balıkesir Üniversitesi
 Doç. Dr. Öznur IŞIR, Balıkesir Üniversitesi
"Kent Markalaşmasında Kimliğin İstikrarlı Sunumu ve Korunması"
 Doç. Dr. Oğuzhan DÜLGAROĞLU, Balıkesir Üniversitesi
“Ulusal Basın Gözünden Edremit Körfezi’nin İncisi Ayvalık ve Gömeç’te Turizm: 2023 Yılı’na Genel
Bir Bakış”
 Doç. Dr. Muammer BEZİRGAN & Doktora Öğrencisi Harun ATAMAN, Balıkesir Üniversitesi
“Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Dijital Trendler: Gömeç Örneği”
 Doç. Dr. Sabriye ÇELİK UĞUZ, Dr. Öğr. Üyesi Figen ALTINER & Gazeteci- Yazar Demet
TOK, Balıkesir Üniversitesi & Gömeç Kent Konseyi
“Gömeç İlçesi’nin Kentsel ve Kırsal Planlama Çalışmaları Kapsamında Doğa ve Kültür Envanterinin
Oluşturulması”
 Doç. Dr. Onur Kemal YILMAZ, Balıkesir Üniversitesi
“Marka Yönetimi Perspektifinde Kentsel Markalaşma ve Turizm: Gömeç Üzerine SWOT Analizi”
10.30-11.00 Arası Kültür-Sanat Atölyeleri
 “Gömeç’in Kültürel Haritası: Psikocoğrafik Haritalama”
Doç. Dr. Duygu SABANCILAR IŞTIN, Balıkesir Üniversitesi
 “Gömeç’in İz Düşümü”
Doç. Dr. Gökçe Aysun KILIÇ, Balıkesir Üniversitesi
 “Nefesini Değiştir Hayatın Değişsin” Nefes Koçu ve Yoga Eğitmeni Hülya NUMANOĞLU
10.30-11.00 ARA
11.00- 12.00
2. Oturum; Kültürel Miras, Yaşam, Sanat ve Kent Buluşmaları
Oturum Başkanı, Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ, Balıkesir Üniversitesi
 Doç. Dr. Duygu SABANCILAR IŞTIN, Balıkesir Üniversitesi
“Görsel Hafıza Oluşturmada Sanat Sempozyumlarının Önemi: Gömeç Kuzey Ege Heykel
Sempozyumu Örneği”
 Sanatta Yeterlik (Doktora) Öğrencisi Gülşah GÖKSU & Yüksek Lisans Öğrencisi Kaan
ORUÇTUT, Balıkesir Üniversitesi
“Balıkesir’de Arkeoloji Temalı Kısa Film Serüveni: Bak Gör Çek 2 Projesine Katılım Gösteren
Öğrenci Deneyimleri ve Yaklaşımları”
 Prof. Dr. Mehmet Rıfat AKBULUT, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık
Fakültesi ve MSGSÜ Ekibi
"Gömeç’te Şehircilik ve Kültürel Miras Alan Çalışması: İlk Bulgular"
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI
13.00-14.30 Arası
3. Oturum; Alternatif Turizm ve Bisiklet

4
Oturum Başkanı, Aydan ÇELİK, Bisiklet Yazar-Çizeri
 Ahmet MUMCU & Kayhan ÖZOĞUL, Bisiklet Gezginleri
“Bisikletin Ufuk Çizgisi”
 Meral TAŞ, İda Madra Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu Sorumlusu
“Bir İda Madra Bisiklet Hikayesi”
 Yasemin BOZKURT, AYVELO Bisiklet Grubunun Kurucusu
"Askıda Bisiklet Projesi"
 Ayhan KAYNAK, Balıkesir Bisiklet Spor Kulübü (BABİS) Başkanı
“Bisiklet Farkındalığı ve Temel Bisiklet Teknikleri”
 Arş. Gör. İbrahim MİSİR, Arş. Gör. Talha Serdar SEZEN & Prof. Dr. Bayram ŞAHİN, Balıkesir
Üniversitesi
“Gömeç ve Komşu Balıkesir İlçelerinin Bisiklet Turizmi Potansiyeli ve EUROVELO Avrupa Bisiklet
Rotaları Ağı ile Uyumluluğun Değerlendirilmesi”
14.30-15.00 Arası Kültür-Sanat-Gastronomi Atölyeleri
 “Kültürlerarası Sanatsal Bağ Kurma Nesnesi Olarak, Telden Ayakkabı Modellemesi:
Evrensel Gösterge Üretimi Etkinliği”
Resim ve Enstalasyon Sanatçısı Ahmet DİLEK, Hamburg
Sergi ve Etkinlik Küratörü Doç. Dr. Songül ASLAN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 “Gömeç’in Kültürel Haritası: Psikocoğrafik Haritalama”
Doç. Dr. Duygu SABANCILAR IŞTIN, Balıkesir Üniversitesi
 “GastroArt”
Mutfak Şefi Gizem Manisalı
14.30-15.00 ARA
15.00-16.00
4. Oturum; Bereketin ve Yeşilin En Güzel Hali Zeytin/Zeytinyağı
Oturum Başkanı Dr. Dilşen Oktay ERTEM, Zeytinyağı Üreticisi
 Prof. Recep EFE, Prof. Dr. Abdullah SOYKAN & Prof. Dr. İsa CÜREBAL, Balıkesir Üniversitesi
“Gömeç ve Yakın Çevresinde Zeytinin Yetişmesinde İklimin Rolü”
 Dr. Öğr. Üyesi Suzan KANTARCI SAVAŞ, Kırklareli Üniversitesi
“Zeytinyağında Kalite ve Coğrafi İşaretin Önemi”
 Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÖNCÜL ABACIGİL, Balıkesir Üniversitesi
“Gömeç ve Zeytin”
 Dr. Dilşen OKTAY ERTEM, Gömeç Zeytinciler Derneği Başkanı
“Kuzey Ege Zeytin Koridoru’nda Yer Alan Gömeç İlçesinde Zeytinyağı Turizmi SWOT (GZFT)
Analizi”
16.00-16.30 Arası Zeytinyağı Tadımı Etkinliği
Zeytinyağı Tadım Uzmanları; Dr. Öğr. Üyesi Suzan KANTARCI SAVAŞ & Dr. Dilşen OKTAY
ERTEM
16.30-17.00 Arası Sanat Atölyesi
 “Kültürlerarası Sanatsal Bağ Kurma Nesnesi Olarak, Telden Ayakkabı Modellemesi:
Evrensel Gösterge Üretimi Etkinliği”
Resim ve Enstalasyon Sanatçısı Ahmet DİLEK, Hamburg
Sergi ve Etkinlik Küratörü Doç. Dr. Songül ASLAN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
16.30-17.00 ARA
17.00-18.00
5. OTURUM; Farklı Boyutlarıyla Çevre ve Sürdürülebilirlik
Oturum Başkanı, Prof. Dr. Fatih SATIL, Balıkesir Üniversitesi
 Prof. Dr. Fatih SATIL, Prof. Dr. Selami SELVİ, Prof. Dr. Rıdvan POLAT & Yüksek Lisans
Öğrencisi Lale MAMMADOVA, Balıkesir Üniversitesi & Bingöl Üniversitesi

5
“Gömeç İlçesinin Bitki Kullanım Kültürü”
 Prof. Dr. Selami SELVİ & Prof. Dr. Fatih SATIL, Balıkesir Üniversitesi
“Gömeç (Balıkesir) İlçesinin Florası”
 Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ, Balıkesir Üniversitesi
“Coğrafi İşarete Aday Bir Tarım Ürünü: Gömeç Sultani Bamyası”
28 EKİM 2023, Cumartesi, 3. Gün

09.30-10.30 Arası
1. Oturum; Destinasyon Yönetimi ve Sürdürülebilirlik
Oturum Başkanı, Prof. Dr. Asım SALDAMLI, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 Doç. Dr. Sabriye ÇELİK UĞUZ & Doç. Dr. H. Hakan OKAY, Balıkesir Üniversitesi
“Kültür Turizmiile Adramytteion Festival Akademisive Edremit Körfezi İlçeleri”
 Öğr. Gör. Kasım ERTÜRK, Topkapı Üniversitesi,
“Gömeç'in Marka Şehir Olabilme Potansiyeli ve Kent Kurumsal Kimliklendirme Strateji Önerisi”
 Prof. Dr. Asım SALDAMLI, Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği Başkanı
“Gömeç’te Destinasyon Yönetimi ve Örgütlenme Modeli”
10.30-11.00 Arası Gastronomi ve Sanat Atölyeleri
 “GastroArt”
Mutfak Şefi Gizem Manisalı
 “Kültürlerarası Sanatsal Bağ Kurma Nesnesi Olarak, Telden Ayakkabı Modellemesi:
Evrensel Gösterge Üretimi Etkinliği”
Resim ve Enstalasyon Sanatçısı Ahmet DİLEK, Hamburg
Sergi ve Etkinlik Küratörü Doç. Dr. Songül ASLAN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
10.30-11.00 ARA
11.00- 12.30
2. Oturum; Toplumsal Yönleriyle Gömeç
Oturum Başkanı, Doç. Dr. Ferhat TOPBAŞ, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Gizem ÖZGÜREL & Yüksek Lisans Öğr. Kübra ÜRKÜN, Balıkesir Üniversitesi
“Gastronomik Kimliği ile Gömeç”
 Erdem VARDAR, Yuva Derneği Başkanı
“Madra Öğrenme Köyü”
 Prof. Dr. Recep EFE, Prof. Dr. Abdullah SOYKAN & Prof. Dr. İsa CÜREBAL, Balıkesir
Üniversitesi
“Gömeç'te Jeosit Olabilecek Alanlar ve Özellikleri”
 Dr. Öğr. Üyesi Fevziye Deniz GÜNDOĞDU
“Gömeç Belediye Başkanlığı Binası Özelinde Koruma Sorunlarına Pratik Bir Yaklaşım”
 Mimar İlkim AKAR
“Gömeç’te Bir Uygulama Önerisi: Çocuk ve Sürdürülebilirlik”
 Jeoloji Mühendisi Arda ERDEN & Prof. Dr. Fazlı ÇOBAN
“Gömeç Yöresi Jeotermal Potansiyeli ve Olası Ekonomik Katkıları”
 Tarih Öğretmeni Ramazan BALKAN
“Gömeç ve Çevresinde Yörük İskânı”
12.30. KAPANIŞ
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-16.00 Arası

“GÖMEÇ KÜLTÜR GEZİSİ”

Boztepe Zeytinyağı Fabrikası ziyareti, Artur, İntaland (Sevgi Köyü), Gömeç Sahili, Keremköy- Gümüşlü Koyu

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2023, 18:43

Körfezde Haber®

YORUM EKLE
banner144
SIRADAKİ HABER