İnsan Neden Saldırganlık Gösterir ?

Kime yönelik olursa olsun, kimin eliyle yapılırsa yapılsın, gerekçesi ne olursa olsun,  hiç bir zaman şiddet yanlısı olmadık ve olamayız.

Şiddeti savunmadık, bundan sonra da savunamayız. Şiddete ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu peşinen ifade ediyor,

Edremit Belediye Başkanımız Sayın Selman Hasan Arslan'a yapılan saldırıyı kabul edilemez buluyor, kendisine geçmiş olsun diyoruz.  
Ancak  bu olayı sadece  kınayarak ya da  lanetleyerek  geçiştirilmesinin büyük bir eksiklik olacağını, menfur olayın iyi okunması ve tahlil edilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.  Bu tür olaylarda şiddeti doğuran etkenlerin önemli olduğunu, olayların tüm yönleriyle gözler önüne serilmesi, iyi okunup tahlil edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini, olayın nedenlerini, niçinlerini nasıllarını tam olarak anlamanın, açıklamanın önemini, şiddeti doğuran olayların bir bütün olarak ele alınmasının şiddet olaylarının yaşanmasının önüne geçilmesinde hayati öneme sahip olduğunu  ifade ediyoruz. 
İnsanlar hiç istemeselerde içinde bulunduğu durum, başından geçen olaylar, yaşadığı stres, endişe, korku vb. durumların baskısı altında zaman zaman saldırganlık içerisine girebildiği gerçeğini göz ardı edemeyiz.
 Hangi olgu ve olayın saldırganlık dürtülerini beslediği,  bu tür şiddet olaylarını doğurduğu, şiddete başvuran kişinin  süreçte yaşananların  üzerinde yoğunlaşmak gerektiğini, bu tür saldırganlıkları besleyen, şiddet olaylarını körükleyen etkenlerin ortadan kaldırılmasının önemini yani sivri sineklerle  sürekli mücadele etmek yerine bataklığı kurutmak gerektiğini ifade ediyoruz. 
Evet bu şahsın başından geçen olayları, içinde bulunduğu durumun yarattığı baskı, korku ve stres ile içten gelen bir dürtü ile mi bu olayı gerçekleştirdi? Yoksa isteyerek ve planlı olarak mı gerçekleştirdi ?
Planlı olarak gerçekleştirilmiş olması ihtimali karşısında ihmal ve güvenlik zafiyeti akla gelir ki bu başlı başına bir sorun olarak karşımıza çıkar. Belediyenin ve başkanın güvenliği meselesi . Bunu muhatapları cevaplayacak tır elbet. 
Yok hayır planlı bir saldırı değil de iç güdüsel olarak ani gelişen bir eylem ise   süreci iyi okumak gerektiği, neden böyle bir durumla karşı karşıya kalındığının ortaya konulması   kafalarda soru işaretlerini giderecektir.
Saldırganlığın nedenleri ve insanların neden saldırgan davranışlar sergilediği bilimsel olarak hep araştırılagelen problemlerden biridir.
Kişinin Edremit Belediyesi ile olan münasebetleri  ve içerisinde bulunduğu durum ve ruh hali nedir?  Kişi neden tasvip edilmeyeceğini bildiği halde, yasal müeyyidesi olan bu tür bir eylem içerisine girme ihtiyacı hissetmiş yada böyle bir dürtü ile hareket etmiştir...

(Faruk Türk)

YORUM EKLE